Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 12, No 2 (23) (2019) Dostęp do informacji w językach migowych w programach telewizyjnych publicznych nadawców usług medialnych w UE – przyczynek do badań Abstrakt  PDF
Sławomir Stępski
 
Vol 12, No 2 (23) (2019) iGen jako użytkownik informacji w kontekście kategorii generacji – próba ujęcia na podstawie książki Jean M. Twenge iGen. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2019, ss. 376 Abstrakt  PDF
Monika Janusz-Lorkowska
 
Vol 12, No 2 (23) (2019) Analiza działań informacyjnych i promocji Wojsk Obrony Terytorialnej w mediach społecznościowych i na stronie WWW Abstrakt  PDF
Błażej Marcin Lota
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Współczesna książka dziecięco-młodzieżowa i media. Bestsellery fantasy i ich recepcja w polskiej mediosferze Abstrakt  PDF
Anna Dymmel
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.) Abstrakt  PDF
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Pracownik naukowy w mediach społecznościowych – od popularyzacji nauki do kreowania wizerunku Abstrakt  PDF
Lidia M. Jarska
 
Vol 1, No 1 (2008) Tomasz Mielczarek: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006, Warszawa 2007 Abstrakt  PDF
Joanna Gomoliszek
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Biblioteka – wyzwania w epoce nowych mediów Abstrakt  PDF
Maciej Kopyciński
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media” Abstrakt  PDF
Jukub Maciej Łubocki
 
Vol 6, No 2 (11) (2013) Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Analiza informacji: teoria i praktyka. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012 Abstrakt  PDF
Natalia Pamuła-Cieślak
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Czytelnictwo tradycyjne vs. cyfrowe – zmiany w kulturze czytelniczej Abstrakt  PDF
Piotr Rudera
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki Abstrakt  PDF
Maja Wojciechowska
 
Vol 12, No 1 (22) (2019) Traumatyzujące wydarzenia w życiu wybranych artystów Nowych Mediów i opracowanie traum w tworzonych dziełach sztuki, na przykładzie twórczości Jo Spence, Tracey Emin, Dereka Jarmana oraz Billa Violi. Abstrakt
Karolina Tkaczyk
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook Abstrakt  PDF
Edyta Kosik
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism