Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 12, No 1 (22) (2019) Janusz Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku, opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Jacek Ladorucki, wydanie pierwsze, Łódź 2018. Recenzja Abstrakt  PDF
Alina Brzuska-Kępa
 
Vol 13, No 1 (24) (2020) Świadectwa pamięci o ludziach kultury w Kronice "Nowej Książki" (1934-1939) Abstrakt  PDF
Anna Małgorzata Kamińska, Agnieszka Gołda
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Bibliofil w Internecie, czyli grupy poświęcone tematyce książek w serwisie Facebook Abstrakt  PDF
Edyta Kosik
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.) Abstrakt  PDF
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
 
Vol 8, No 1 (14) (2015) Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014 Abstrakt  PDF
Renata Malesa
 
Vol 13, No 2 (25) (2020) Książki obrazkowe a projekty internetowe – podobieństwa w strategiach wizualnych stosowanych przez polskich twórców dla dzieci Abstrakt  PDF
Monika Janusz-Lorkowska
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Współczesna książka dziecięco-młodzieżowa i media. Bestsellery fantasy i ich recepcja w polskiej mediosferze Abstrakt  PDF
Anna Dymmel
 
Vol 13, No 2 (25) (2020) Ratowanie książek w jidysz. Recenzja książki Aarona Lanskiego Przechytrzyć historię. Niezwykłe przygody człowieka, który ocalił milion książek w jidysz, przekład Agnieszka Nowak-Młynikowska. Sopot: Smak Słowa, 2020. ISBN 978-83-66420-14-4, ss. 368. Abstrakt  PDF
Katarzyna Seroka
 
Vol 8, No 1 (14) (2015) Digital book culture Abstrakt  PDF
Sebastian D. Kotuła
 
Vol 7, No 2 (13) (2014) Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX i XX w. Abstrakt  PDF
Aleksandra Lubczyńska
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Możliwości zastosowania substancji grzybobójczych z praktyki rolniczej do zwalczania Penicillium chrysogenum jako modelowego rodzaju grzyba bytującego w zbiorach bibliotecznych Abstrakt  PDF
Agnieszka Bangrowska
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Kompetencje współczesnego wydawcy – założenia teoretyczne kontra opinie praktyków Abstrakt  PDF
Magdalena Wójcik
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Picture booki Iwony Chmielewskiej jako medium otwierające na Innego Abstrakt  PDF
Marta Baszewska
 
Vol 4, No 1 (6) (2011) Książka i prasa ewangelicka w Polsce po 1989 r. Zarys zagadnienia i stan badań Abstrakt  PDF
Wiesława Bertman, Aneta Sokół
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Konferencja naukowa „Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego” (Wrocław, 4–6 grudnia 2013 r.) Abstrakt  PDF
Renata Piotrowska, Dariusz Kardela
 
Vol 4, No 2 (7) (2011) Muminki Tove Jansson na polskim rynku wydawniczym Abstrakt  PDF
Michał Rogoż
 
Vol 4, No 2 (7) (2011) Okładka i obwoluta książki jako przedmiot badań interdyscyplinarnych Abstrakt  PDF
Katarzyna Szczęśniak
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism