Autor - szczegóły

Jarska, Lidia M., Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PolskaPartnerzy platformy czasopism