Autor - szczegóły

Perlik, Kamila, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Polska

  • Vol 4, No 2 (7) (2011) - Okolice nauki
    5. Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” (Warszawa, 4–5 kwietnia 2011 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism