Autor - szczegóły

Kamisińska, Dorota, Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

  • Vol 7, No 2 (13) (2014) - Artykuły
    Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część I)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8, No 1 (14) (2015) - Artykuły
    Dessiné et gravé… Francuskie drzeworyty w polskich tygodnikach ilustrowanych XIX w. na przykładzie tygodnika „Wędrowiec” (część II)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism