Analiza działań informacyjnych i promocji Wojsk Obrony Terytorialnej w mediach społecznościowych i na stronie WWW

Błażej Marcin Lota

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.021

Abstrakt


1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca Wojska Obrony Terytorialnej (dalej WOT) jako jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Celem artykułu jest analiza działań informacyjnych i promocyjnych WOT, które mają bezpośrednie przełożenie na postrzeganie formacji w środowisku ogólnopaństwowym oraz potencjalnych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. W artykule dokonano analizy informacji i działań promocyjnych zamieszczonych na oficjalnej stronie WOT (terytorialsi.wp.mil.pl) oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). Efektem analizy materiałów informacyjnych oraz form ich przekazywania jest wniosek, że strona internetowa oraz działania informacyjne WOT, w szczególności na koncie facebookowym, zostały zaprojektowane i wykonane z najwyższą starannością. Sposoby przedstawiania informacji i promocji wpisują się w nowoczesne trendy w tej dziedzinie. Celem artykułu jest analiza profili WOT w mediach społecznościowych, mająca wykazać, który z nich ma największy zasięg oddziaływania na użytkowników końcowych. Analizie zostały poddane profile WOT pod kątem formy i treści informacji, z uwzględnieniem jej atrakcyjności dla odbiorców. Ponadto analizie została poddana strona internetowa, uwzględniająca zagadnienia związane z użytecznością oraz architekturą informacji.

Słowa kluczowe


informacja; promocja; media społecznościowe; Wojska Obrony Terytorialnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aichner T., Jacob F., Measuring the Degree of Corporate Social Media Use., „International Journal of Market Research", 2015, nr 57 (2), s. 257–275.

Facebook [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [dostęp 21 stycznia 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Facebook.

FAQ-Struktura i zadania [online] [dostęp 06 stycznia 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://terytorialsi.wp.mil.pl/faq/struktura-i-zadania.

Instagram [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [dostęp 5 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Instagram.

Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin 2013.

Kaplan A., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 2010, nr 53 (1), s. 59–68.

Mały słownik cybernetyczny, pod red. M. Kempisty, Warszawa 1997.

Media społecznościowe [w:] Słownik języka polskiego PWN [online] [dostęp 14 stycznia 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://sjp.pwn.pl/slowniki/media%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe.html.

Smiciklas M., Kawasaki G., Gutowski M.,Infografiki: praktyczne zastosowanie w biznesie, Gliwice 2014.

Twitter[w:] Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [dostęp 3 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Twitter.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz niektóry innych ustaw. Dz. U. 2016, poz. 1534.

YouTube [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [dostęp 5 lutego 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism