Wyzwania projektowania IA dla arabskojęzycznego użytkownika

Hanna Gaweł

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.014

Abstrakt


Projektowanie architektury informacji [dalej: IA] jest jednym z istotnych elementów tworzenia systemów informacyjnych. Zadanie to, w zależności od docelowej grupy odbiorców i towarzyszących mu uwarunkowań, może stanowić mniejsze lub większe wyzwanie. Szczególnie ciekawą grupę odbiorców stanowią użytkownicy języka arabskiego. Zgodnie z najnowszym raportem Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives oraz Bayt.com przewiduje się, że do roku 2021 przybędzie 47 milionów nowych użytkowników Internetu w regionie Bliskiego Wschodu. Dodatkowo, zmiany wprowadzone przez władze państw bliskowschodnich, stawiają na najnowsze technologie pozwalające na zarządzanie państwem przez Internet i specjalnie zaprojektowane aplikacje mobilne. Do tego można jeszcze dorzucić niezwykle wysoki poziom information literacy społeczeństwa, napędzający rozwój rozwiązań wykorzystujących cyfrowe technologie. W obliczu następujących zmian przy wzrastającym popycie grup użytkowników z rejonu Bliskiego Wschodu, istotne staje się dla architektów informacji ze względów zawodowych zaznajomienie się z zasadami projektowania IA dla arabskojęzycznego użytkownika. Jest to nowa i obiecująca nisza dla architektów informacji, której warto się uważniej przyjrzeć.

 


Słowa kluczowe


architektura informacji; Bliski Wschód; język arabski; języki semickie; wyzwania projektowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arabic UX Design Consulting, IstiZada [online] [dostęp 30 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: http://istizada.com/arabic-ux-design- consulting/.

Erumban Abdul Azeez, De Jong Simon B., Cross-country differences in ICT adoption: A consequence of Culture?, „Journal of World Business” 2006, vol. 41, nr 4, s. 302–314.

Gontarz Andrzej, Internet po arabsku, „Computerworld” [online] 2003 [dostęp 8 października 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.computerworld.pl/news/Internet-po-arabsku,298108.html.

Kyunghye Yoon, Hulscher Laura, Dols Rachel, Accessibility and Diversity in Library and Information Science: Inclusive Information Architecture for Library Websites, „The Library Quarterly” [online] 2016 [dostęp 30 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://www.journals.uchicago.edu/action/showCitFormats?doi=10.1086/685399

Rosenfeld Louis, Morville Peter, Architektura informacji w serwisach internetowych, Gliwice 2003.

Ruzza Mirko, i in., Designing the information architecture of a complex website: A strategy based on news content and faceted classification, „International Journal of Information Management” 2017, nr 37(3), s. 166–176.

Salem Fadi, The Arab World Online 2017: Digital Transformations and Societal Trends in the Age of the 4th Industrial Revolution, „SSRN Electronic Journal” [online] 2017 [dostęp 20 listopada 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3059445.

Wonko-Jędryszek Joanna, Nadżib Mahfuz – pisarz o przemożnym pragnieniu opowiadania. „Archipelag”, 2012, nr 7, s. 123–128.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism