Wizualizacja – przyszłością komunikacji naukowej? Kilka uwag w związku z książką Veslavy Osińskiej: Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne

Andrzej Radomski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.026

Abstrakt


Jednym z największych problemów badania świata mediów jest duża liczba danych – zwanych big data. Stare metody są zupełnie nieprzydatne do badania nowych typów danych. Od kilkunastu lat dynamicznie rozwija się humanistyka cyfrowa, która proponuje nowe narzędzia do badania big data, w tym wizualizację informacji. W Polsce problematyka ta nie była do tej pory przedmiotem szerszego zainteresowania za strony badaczy. Sytuacja ta uległa zmianie, gdy w 2016 r. ukazało się studium Veslavy Osińskiej Wizualizacja informacji. Książka jest przeznaczona dla informatologów, praktyków i reprezentantów każdej innej dziedziny naukowej specjalizującej się w zakresie wizualizacji informacji. Z pewnością skorzystają z niej również osoby wrażliwe na piękno infografiki lub nowicjusze poszukujący wydajnych sposobów prezentacji dużych zbiorów danych.

Słowa kluczowe


informatologia; wizualizacja; recenzja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


brak
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism