Obecne nieobecne. Kondycja polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Małgorzata Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.029

Abstrakt


W środowisku naukowym coraz częściej słyszalny jest pogląd o nieobecności nauk humanistycznych i społecznych w dyskursie publicznym. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się m.in. w braku spójnych metod promocji badań naukowych czy stosowaniu nieskutecznych mechanizmów widoczności ich efektów. W dyskusję na ten temat włączyli się także autorzy monografii pt. (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wychodząc z założenia, że to periodyki stanowią podstawową formę komunikacji naukowej, poddali oni diagnozie działania promocyjne podejmowane przez redakcje polskich czasopism naukowych z zakresu wymienionych nauk, włączając w to ich obecność w Internecie (strona internetowa, profile w mediach społecznościowych). Niniejszy artykuł zawiera omówienie wspomnianej monografii i wniosków zaprezentowanych na jej łamach

Słowa kluczowe


czasopisma naukowe; marketing internetowy; nauki humanistyczne; nauki społeczne; parametryzacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


(Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pod red. Piotra Siudy, Poznań 2016.

Bomba Radosław, (Nie)obecna nauka. W: Bomba.blog [online] 20 lipca 2016 [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://rbomba.pl/archives/2907.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html.

Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://scientometrics.amu.edu.pl/wspolczesna-polska-humanistyka-wobec-wyzwan-naukometrii/.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism