Bibliografia Tatr i Podhala Zofii i Witolda Paryskich – historia i współczesność

Artur Nowakowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2016.018

Abstrakt


Region Tatr i Podhala – z uwagi na miejsce, jakie zajmuje w świadomości społecznej, ale również i w literaturze – od zawsze wymagał opracowania zestawiającego dorobek piśmienniczy związany z kulturą, geografią, etnografią i wieloma innymi dziedzinami naukowymi, a także ze sztuką i literaturą. Mniejsze lub większe zestawienia pojawiały się w drukach poświęconych Tatrom, ale mogły być one jedynie wstępnym bodźcem dla przyszłych bibliografów. W latach 30. XX w. Witold Henryk Paryski rozpoczął prace nad katalogiem obejmującym literaturę popularnonaukową odnoszącą się do całości tematyki tatrzańsko-podhalańskiej. Z biegiem czasu poszerzył zakres badań o Spisz i Orawę. Paryski miał zamiar wydać swoją bibliografię drukiem; w latach 50. XX stulecia zawiązał zespół badawczy, w skład którego weszli prócz niego: Zofia Radwańska-Paryska, Juliusz Zborowski oraz Jan Gwalbert Pawlikowski. Postępujące przez kolejne dekady prace doprowadziły do znacznego poszerzenia zawartości bibliografii. Jak szacują pracownicy Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej – liczy dziś ona 75 tysięcy fiszek i ok. 100 tysięcy kart katalogowych. W roku 2001 – na mocy testamentu Zofii Paryskiej – powołano Fundację Paryskich, której głównym zadaniem było kontynuowanie prac nad bibliografią, natomiast w roku 2015 opublikowano w zdigitalizowanej wersji ich efekt na stronach Biblioteki Tatrzańskiego Parku Narodowego. Projekt realizowany jest pod nazwą Digitalizacja fiszek z Bibliografią Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego.

Słowa kluczowe


bibliografia; Paryska Zofia; Paryski Witold Henry; Podhale; Tatry

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konferencja Bibliografia Tatr i Podtatrza. Komunikat nr 1 [online] Tatrzański Park Narodowy [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteka.tpn.pl/filebrowser/

KONFERENCJA_BIBLIOGRAFIA.pdf.

Paryscy Zofia i Witold Henryk, Wielka internetowa encyklopedia tatrzańska [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://z-ne.pl/t,haslo,178,barcza_imre.html.

P[aryski] W[itold] H[enryk], Bibliografia tatrzańska, „Wierchy” R. 21: 1952, s. 233–234.

Reychman Jan, Peleryna, ciupaga i znak tajemny, Kraków 1971.

Statut Fundacji [online] Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich [online] [dostęp 31 lipca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fundacjaparyskich.pl/index.php/fundacja/statut.

Szymkiewicz Andrzej, U Paryskich, „Podtatrze” 1978, zima, s. 47–53.

Wójcik Wiesław A., Wspomnienie o Witoldzie Henryku Paryskim, „Rocznik Podhalański” t. 8: 2002, s. 305–312.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism