Zygfryd Gardzielewski – toruński twórca kultury. O perspektywach popularyzacji spuścizny artysty typografa

Monika Pest

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2015.015

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest perspektywom popularyzacji spuścizny toruńskiego artysty typografa. Zarysowana krótko obecna sytuacja, w jakiej znajduje się polska typografia, jej rozwój, potrzeby oraz jej postrzeganie, sprzyja podejmowaniu takich działań. Dokonano też przeglądu stanu inicjatyw popularyzatorskich związanych z osobą i dorobkiem Zygfryda Gardzielewskiego w regionie, które przedstawiają się –  niestety – bardzo skromnie, a o czym warto wspomnieć choćby z racji podsumowania obchodzonego w ubiegłym roku 100-lecia urodzin toruńskiego typografa. Zaproponowane w artykule pomysły popularyzatorskie nie wyczerpują wszystkich możliwości, choć wyznaczają pewne podstawowe kierunki, podkreślają wartość nowej marki dla Torunia i regionu. Wskazują na jej duży potencjał, ale jednocześnie uzmysławiają, jak wiele jest do zrobienia na płaszczyźnie dystrybucji idei pozostawionego dziedzictwa, żeby został o nią poszerzony wymiar polskiej kultury w świadomości odbiorców nie tylko w naszym regionie.


Słowa kluczowe


kultura; popularyzacja; Toruń; typografia; Zygfryd Gardzielewski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bierkowski Tomasz, O typografii, Gdańsk 2008.

Dżsy – Janina Gardzielewska (kolekcje) [online]. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://www.bu.umk.pl/janina-gardzielewska.

Felici James, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, Gdańsk 2006.

„Fenomen pisma zmienia się w fenomen druku”. List Romana Tomaszewskiego do Zygfryda Gardzielewskiego z 25 sierpnia 1982 roku, oprac. M. Pest, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2013, nr 5 (2), s. 137–146.

Giżycka Edyta, Science market. Czy komercyjny marketing może inspirować promocję nauki?, [w:] Promosaurus. Poradnik promocji nauki, pod red. Piotra Żabickiego i Edyty Giżyckiej, Kraków 2013, s. 31–38.

Jędrzyński Zefiryn, Zygfryd Gardzielewski (1914–2001). W stulecie urodzin, „Rocznik Toruński” t. 41: 2014, s. 235–254.

Leon Urbański. Typografia okazjonalna 18 lutego – 22 marca 2015 [online]. Muzeum Narodowego we Wrocławiu [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mnwr.art.pl/CMS/wystawy_czasowe/Urbanski.html.

List Czesławy Tomaszewskiej [żony Romana Tomaszewskiego] z 18 stycznia 2003 r., Sekcja Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, teczka 51, syg. D448/05, kv. 1.

Nikolow R., O uczuciach i polskim dizajnie [online]. Goethe Institut [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/dtr/dth/pl11004735.htm.

Nowoszewski Roman, O „Bibliografii prac Janiny i Zygfryda Gardzielewskich”, [w:] Wybitny artysta sztuki książki i typografii. Materiały sesji poświęconej Zygfrydowi Gardzielewskiemu (1914–2001), Toruń 2003, s. 60–66.

Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk [online]. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007, 70 s. [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fd878941569fcf6dd449cdec1c47e5b9.pdf.

Sobocińska Adrianna, Tomaszewski Andrzej Bibliografii prac poligrafa, wydawcy i bibliofila Romana Tomaszewskiego (1921–1992) za lata 1948–1994, [w:] Studia o książce dawnej i współczesnej, pod red. I. Imańskiej i J. Tondela, Toruń 2006, s. 37–71 („Acta Universitatis Nicolai Copernici, Bibliologia V”).

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” [online] 2013, nr 5 (2) [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/issue/view/336/showToc.

The Man of Black and White – Adrian Frutiger [online]. mojefonty.pl [dostęp 30 czerwca 2015 r.]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mojefonty.pl/the-man-of-black-and-white-adrian-frutiger/.

Typolub – dobrze się składa [online]. Typolub Edycja 2 [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.typolub.pl/#.

W 100-lecie urodzin Zygfryda Gardzielewskiego. „Nowości. Dziennik Toruński” [online] 18.01.2014 [dostęp 30 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://nowosci.com.pl/302084,W-100-lecie--urodzin-Zygfryda-Gardzielewskiego.html.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism