Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX i XX w.

Aleksandra Lubczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.029

Abstrakt


W dniach 27−27 marca 2014 r. odbyła się w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego konferencja naukowa, która zgromadziła wybitnych badaczy bibliologów, literaturoznawców i historyków oraz liczne grono bibliotekarzy. Jej celem była wymiana myśli i doświadczeń z zakresu badań nad książką i jej rolą społeczną w trudnym okresie niewoli narodowej, następnie wobec wyzwań nowej rzeczywistości wolnej Polski oraz w okresie nieustających przemian, jakie niósł wiek XX. Artykuł podsumowuje konferencję i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w jego ramach referatów.


Słowa kluczowe


historia książki; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego; konferencja naukowa; książka

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism