Czytelnictwo tradycyjne vs. cyfrowe – zmiany w kulturze czytelniczej

Piotr Rudera

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2014.006

Abstrakt


Zmiany w oczekiwaniach i mentalności współczesnego odbiorcy powodują, że klasyczne podejście do procesu czytania wydaje się nieaktualne. Recepcja treści dla czytelnika mającego do wyboru dwa równoległe nośniki – często tej samej – informacji, ale zaprezentowanej w inny sposób sprawia, że decyduje się na pozostanie przy tradycyjnej formie, zmienia go na nośnik cyfrowy, albo wykorzystuje obydwie formy prezentacji treści. Jednym z problemów powstałych wskutek takich działań jest to, jakie praktyki przenoszą użytkownicy tradycyjnych mediów na elektroniczne i odwrotnie? Artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania i usystematyzowaniem dyskusji na temat przyszłości tradycyjnych nośników treści w kontekście rozwijającej się formy cyfrowej.


Słowa kluczowe


czytelnictwo – nawyki; konwergencja; kultura czytelnicza; nowe media

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burbules C. Nicholas, Retoryka sieci: hiperlektura oraz krytyczny poziom piśmienności, [w:] Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, pod red. Andrzeja Gwoździa, Warszawa 2008.

Chymkowski Roman, Izabela Koryś, Olga Dawidowicz-Chymkowska, Stan czytelnictwa 2012 ostateczny [online]. Biblioteka Narodowa [dostęp 31 maja 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf.

Cieśliński Piotr, Czy e-booki zmienią nam mózgi? „Gazeta Wyborcza” [online] z dn. 13 marca 2012 [dostęp 31 maja 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://wyborcza.pl/1,75400,11333409,Czy_e_booki_ zmienia_nam_mozgi_.html.

Gorlick Adam, Media multitaskers pay mental price. Stanford study shows, „Stanford news” [online] 2009, August 24 [dostęp 31 maja 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://news.stanford.edu/news/ 2009/august24/multitask-research-study-082409.html.

Jeong Hanho, A comparison of the influence of electronic books and paper books on reading comprehension, eye fatigue, and perception, „The Electronic Library” [online] 2012, Vol. 30, No. 3 [dostęp 31 maja 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0264-0473&volume= 30&issue=3&articleid=17036371&show=pdf&PHPSESSID=4hm14s4d2btpnvfts2vo16aob7.

Konkel Mirosław, Refleks zamiast refleksji, „Tygodnik Powszechny” [online] 2013, nr 5 [dostęp 31 maja 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://tygodnik.onet.pl/cywilizacja/refleks-zamiast-refleksji/5pesy.

Liu Ziming, Reading behavior in the digital environment. Changes in reading behavior over the past ten year. „Journal of Documentation” [online] 2005, Vol. 61, No. 6 [dostęp 31 maja 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0022-0418&volume=61&issue=6& articleid=1529390&show=pdf&PHPSESSID=6c1pt4u79a378t834ct3iigi44.

Mózg pracuje tak samo przy czytaniu ebooków i zwykłych książek [online]. Nauka w Polsce – Serwis PAP poświęcony polskiej nauce [dostęp 31 maja 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394682,ekspert-mozg-pracuje-tak-samo-przy-czytaniu -ebookow-i-zwyklych-ksiazek.html.

Stoop Judith, Paulien Kreutzer, Joost Kircz, Reading and learning from screens versus print: a study in changing habits, „New Library World” [online] 2013, vol. 114, no. 7/8 [dostęp 31 maja 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0307-4803&volume=114&issue= 7&articleid=17092908&show=pdf.

Vandendorpe Christian, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 2008.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism