IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody jakościowe i ilościowe w bibliotekach” (Limerick, 22–25 maja 2012 r.)

Maja Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2013.032

Abstrakt


W dniach 22–25 maja 2012 r. odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja QQML (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries), będąca kontynuacją spotkań, które odbyły się w 2009 i 2010 r. w Chanii (Kreta, Grecja) oraz w 2011 r. w Atenach (Grecja). Konferencja poświęcona była szeroko rozumianej problematyce wykorzystywania w bibliotekach i instytucjach naukowych zarządzających informacją, różnego rodzaj metod i badań o charakterze jakościowym i ilościowym. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z blisko 60 krajów z całego świata, zarówno bibliotekarze praktycy, jak i pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz specjaliści informacji naukowej. Artykuł podsumowuje konferencję i zawiera podstawowe informacje na temat wygłoszonych w jego ramach referatów.

Słowa kluczowe


zarządzanie informacją

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism