Kamil Stępień: Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści. Poradnik, Warszawa 2010

Marta Tyszkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.011

Abstrakt


Omówienie książki będącej pierwszą polską publikacją poradnikową poruszającą problem tagowania w Internecie. Opiera się ona na wieloaspektowej analizie zjawiska folksonomii, czyli nieformalnej kategoryzacji treści w Sieci przez ich odbiorców. Autor przedstawia teoretyczne założenia i cechy charakterystyczne zarówno folksonomii, jak i szerszego zjawiska, jakim jest Internet Drugiej Generacji (Web 2.0), oraz ilustruje je polskimi i zagranicznymi przykładami. Publikacja adresowana jest głównie do środowisk bibliotekarskich, zarówno teoretyków, jak i praktyków, studentów i zawodowych bibliotekarzy. Pozycja w ciekawy i przystępny sposób wprowadza czytelnika w meandry nowoczesnych systemów klasyfikacyjnych i przybliża mu najnowsze narzędzia z konwencji Web 2.0, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w bibliotekach.

Słowa kluczowe


Web 2.0; tagowanie; społeczności internetowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Stępień K., Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści. Poradnik, Warszawa 2010.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism