Grażyna Gzella: Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894−1914, Toruń 2010

Grażyna Wrona

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.010

Abstrakt


Prezentacja publikacji omawiającej działania sądownictwa pruskiego dążącego do ograniczenia wolności słowa na przykładzie periodyku Wiktora Kulerskiego, mechanizmy wykorzystywane w tłumieniu rozwoju prasy oraz odważną postawę dziennikarzy polskich piętnujących zapędy germanizatorskie.

Słowa kluczowe


cenzura

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism