Czytelnictwo w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000–2009

Anna Kleiber

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.007

Abstrakt


W artykule przedstawiono stan czytelnictwa w Bibliotece Raczyńskich w latach 2000-2009. Zbadano liczbę odwiedzin we wszystkich placówkach biblioteki, liczbę zarejestrownych cztelników: dorosłych, do lat 15, oraz ogółem. Wykazano, że liczba odwiedzin we wszystkich placówkach Biblioteki Raczyńskich rosła do roku 2003, a następnie spadała aż do roku 2009. W przypadku rejestracji wykazano, że po spadku, który zaczął następować w roku 2003, w roku 2009 nastąpił jej wzrost.

Słowa kluczowe


Biblioteka Raczyńskich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tajak M., Rola rodziców w kształtowaniu czytelnictwa dzieci [on-line]. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.krosno.pbw.org.pl/artykuly/rola%20rodzicow.doc.

vein2, Internet a czytelnictwo [on-line]. Sciaga.pl – edukacyjna baza wiedzy [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sciaga.pl/tekst/26456-27-internet_a_czytelnictwo.

Wesołowska U., Czytelnictwo dzieci i młodzieży – rola książki w życiu człowieka [on-line]. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Lublinie [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://tnbsp_od_lublin.republika.pl/podk/publikacje/wesolowska_czytelnictwo_dzieci_i_mlodziezy _rola_ ksiazki.htm.

Tylko 38 proc. Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę w 2008 r. [on-line]. Polskie Radio Online [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.polskieradio.pl/nauka/artykul.aspx? id=92201.

Makowski T., Udostępnianie zbiorów Biblioteki Narodowej w 2008 r. [on-line]. Biblioteka Narodowa [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/ download/document/1241432549.pdf.

Spaleniak W., Koncepcja reorganizacji filii Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Biuletyn EBIB [on-line] 2003, nr 1 (41) [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/41/spaleniak.php.

Wolff K., Biblioteka Narodowa analizuje stan czytelnictwa w Polsce [on-line]. Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.msib.pl/biblioteki/bp/ bpgkozienice/imprezy/Strony/BibliotekaNarodowaanalizujestanczytelnictwawPolsce.aspx.

Muraszkiewicz M., Jeszcze książka nie zginęła póki my żyjemy [on-line]. Institute for Computer and Information Engineering [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.icie.com.pl/ ARCHIVE/bibliomania.doc.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism