Studencki ruch naukowy na łamach „Głosu Uczelni”

Marcelina Smużewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.005

Abstrakt


Studencki ruch naukowy to integralny element życia akademickiego. W artykule starano się zweryfikować, na ile ważność tej tezy uwzględniana jest przez czynnik instytucjonalny. Zastosowano metodę analizy treściowej. Jako materiał badawczy wybrano toruńskie pismo uczelniane pt. „Głos Uczelni”, na podstawie którego sprawdzono, jak często i w jaki sposób na przestrzeni lat 1952-2010 pisano o organizacjach studenckich o profilu naukowym.


Słowa kluczowe


życie studenckie; działania naukowe; Głos Uczelni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atkinson P., A. Coffey, Analyzing documentary realities, [w:] Qualitative Research: Theory, Method, Practice, ed. by D. Silverman, London 1997, s. 47.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009, s. 357−369.

Balcerzak M., Studenci o prawach człowieka, „Głos Uczelni” 2000, nr 1, s. 25.

Barański T., Literatura a kuchnia, „Głos Uczelni” 1998, nr 4, s. 24.

Basiński A., Rzut oka na działalność naukowo-kulturalną UMK w okresie 35 lat istnienia, „Głos Uczelni” 1980, nr 3−4, s. 7−11.

Bednarek A., Dolewanie oliwy, „Politechnik” 1979, nr 19, s. 2, 5.

Błaszkiewicz P., Historycy sztuki, „Głos Uczelni” 1996, nr 3, s. 19.

Błaszkiewicz P., Niezależna równowaga. Rozmowa z Tomaszem Sypeniewskim, przewodniczącym RU Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy UMK, „Głos Uczelni” 1997, nr 1, s. 25.

Bonawenturska S., Archiwiści w Bratysławie i Wiedniu, „Głos Uczelni” 2000, nr 1, s. 26.

Chinciński T., Historycy w natarciu, „Głos Uczelni” 1994, nr 12, s. 18.

Chinciński T., Obrady studentów – historyków, „Głos Uczelni” 1995, nr 2, s. 24.

Chinciński T., XIII Dni Historyka, „Głos Uczelni” 1995, nr 6, s. 22.

Czy studentom potrzebny jest samorząd?, „Głos Uczelni” 1992, nr 1, s. 12.

Do Czytelników, „Głos Uczelni” 1952, nr 1, s. 1.

Dobrzeniecki K., Prawa w obliczu informatycznej rewolucji, „Głos Uczelni” 2000, nr 7, s. 22.

Dominiak Ł., Politologów „Dialogi Polityczne”, „Głos Uczelni” 2003, nr 11, s. 23.

Galon R., O pozycji i roli UMK, „Głos Uczelni” 1980, nr 3−4, s. 12−14.

Galon R., Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1956-1965, Toruń 1965.

Gomoliszek J., „Okolice” etnologów, „Głos Uczelni” 2003, nr 11, s. 23.

Gomoliszek J., Nowe pismo archiwistów, „Głos Uczelni” 2000, nr 6, s. 23.

Gomoliszek J., Toruńskie czasopisma studenckie w latach 1945−1995, Toruń 2001.

Gorbacz T., Studencki Klub Polityczny, „Głos Uczelni” 1994, nr 6, s. 28.

Harasimowicz J., Kształtowanie samowiedzy, „Student” 1977, nr 8, s. 4.

Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990, s. 19.

II Kongres Studenckiego Ruchu Naukowego, „Głos Uczelni” 1979, nr 6, s. 17−21.

Jak być najlepszym? Rozmowa z P. Targowskim, Przewodniczącym KN RU SZSP i Kronika, „Głos Uczelni” 1978, nr 3, s. 27−30; 75−79.

Jakubek M., Sztuka Kościoła Wschodniego, „Głos Uczelni” 1997, nr 12, s. 29.

Kilanowski A. J., Koło Historyków we Włoszech, „Głos Uczelni” 1994, nr 5, s. 20.

Kłaczkow J., Szlakiem Batorego, „Głos Uczelni” 1995, nr 6, s. 22.

Kronika 35-lecia, „Głos Uczelni” 1980, nr 3−4, s. 97−134.

Kronika, „Głos Uczelni” 1978, nr 1, s. 67−73; nr 4/5, s. 87−95; 1979, nr 8/9, s. 114−116; 1980, nr 1, s. 42−58; 1981, nr 1−2, s. 88−115.

Które z kół naukowych następne?, „Głos Uczelni” 1953, nr 4, s. 8.

Leszczyńska M., Dni edukacji prawniczej, „Głos Uczelni” 2000, nr 7, s. 24.

Malinowski J. A., Udział studentów UMK w ruchu naukowym, „ Głos Uczelni” 1980, nr 4, s. 33−41.

Marciniak T., Odkrywanie Armenii, „Głos Uczelni” 2001, nr 11, s. 24−25.

Nienatowicz M., Zjazd Młodych Historyków, „Głos Uczelni” 1998, nr 1, s. 21.

O Kole Naukowym Marksizmu-Leninizmu, „Głos Uczelni” 1954, nr 5, s. 12.

O pracy Studenckiego Towarzystwa na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie, „Głos Uczelni” 1954, nr 9, s. 6−7.

Od redakcji, „Głos Uczelni” 1992, nr 1, s. 2.

Ossowski W., Studenckie Koło Naukowe Badań Podwodnych, „Głos Uczelni” 1994, nr 6, s. 28.

Oziemblewska A., Koło Naukowe Biologów, „Głos Uczelni” 1993, nr 6, s. 18.

Parzecki J., Łaszkiewicz T., Koło Miłośników Ziem Kresowych, „Głos Uczelni” 1993, nr 5, s. 17.

Pazderski L., Nie jest tak źle, „Głos Uczelni” 1996, nr 1, s. 23.

Pazderski L., ZSP wraca na uczelnię, „Głos Uczelni” 1996, nr 2, s. 25.

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Praca SKN-ów na Uniwersytecie im. Łomonosowa, „Głos Uczelni” 1954, nr 1, s. 8.

Protest, „Głos Uczelni” 1997, nr 4, s. 22.

Romaniuk M., Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, „Głos Uczelni” 1995, nr 7−8, s. 18.

Romański A., Praca na okrągło, „Głos Uczelni” 2000, nr 5, s. 24.

Romański A., Prawy do lewego, zrzesz się kolego!, „Głos Uczelni” 2000, nr 1, s. 25.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

Simiński R., W Przemyślu i we Lwowie, „Głos Uczelni” 1997, nr 11, s. 28.

Sobocińska M., Dziennikarz jako obywatel, „Głos Uczelni” 2005, nr 6, s. 15.

Sosińska M., Instytucjonalizacja studenckiego ruchu naukowego na przykładzie Wydziału Humanistycznego UMK, Toruń 2008, (maszynopis).

Spójrz na to przez „Pryzmat”!, „Głos Uczelni” 2003, nr 5, s. 24−35.

Sylwestrowicz J., Jak to było w latach 1945-1975, „Głos Uczelni” 1980, nr 3−4, s. 38−46.

Szlechta J. M., Z myślą o przyszłości, „Kurier Studencki”, sierpień−wrzesień 1979, s. 4−6.

Taciak P. W., Toczy się kolejne koło, „Głos Uczelni” 1995, nr 12, s. 20.

Tatulińska J. J., Krupa D., Konferencja naukowa doktorantów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, „Głos Uczelni” 2005, nr 5, s. 27.

Trochta I., Studenckie Koło Naukowe Pedagogów, „Głos Uczelni” 1993, nr 5, s. 17.

Trójzwiązkowa jedność, „Refleksy” 1960, nr 1, s. 4.

Trzeba ożywić Koło Naukowe Fizyków i Astronomów, „Głos Uczelni” 1953, nr 5, s. 11.

Uchwała IV Uczelnianej Konferencji Sprawozdawczej, „Głos Uczelni” 1978, nr 1, s. 54−57.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 50. roku istnienia, pod red. J. Bełkota, Toruń 1995, s. 14.

W ZETESPE Novum oraz Studenckie wakacje 59, „Głos Uczelni” 1959 nr 7, s. 5–6.

Waliszewska D., Mówiące kamienie i skorupy, „Głos Uczelni” 1998, nr 9, s. 23.

Wiechecki K., Sekcja Ichtiologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów i jej udział w studenckim ruchu naukowym UMK, „Głos Uczelni” 1988, nr 2, s. 48−51.

Wiśniewski J., Miłośnicy dawnego oręża, „Głos Uczelni” 2000, nr 6, s. 23.

Woźniak K., Hipnoza, fortele i podstępy, „Głos Uczelni” 1998, nr 2, s. 21−22.

Wójcicki D., Festiwal Nauki i Sztuki pod studencku, „Głos Uczelni” 2003, nr 5, s. 21.

Z nowym rokiem akademickim, „Głos Uczelni” 1954, nr 7, s. 1−2.

Z pracy Koła Naukowego Geografów Studentów UMK, „Głos Uczelni” 1953, nr 6, s. 10.

Z pracy Koła Naukowego Historii, „Głos Uczelni” 1954, nr 8, s. 10.

Z pracy Koła Naukowego Zoologów UMK, „Głos Uczelni” 1953, nr 4, s. 4.

Z życia Studenckiego Koła Historycznego, „Głos Uczelni” 1959, nr 6, s. 3.

Ziętek R., I Faust byłby w kole naukowym, „Fakty” 1979, nr 17, s. 3.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism