Warszawski tygodnik „Wędrowiec” w latach 1863−1883 (część 2)

Dorota Kamisińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.004

Abstrakt


Warszawski tygodnik ilustrowany „Wędrowiec” założył w 1863 r. Józef Unger. W pierwszych latach zamieszczane w czasopiśmie teksty były przedrukami z francuskiego magazynu „Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages” (1860-1914), skąd także czerpano drzeworytowe ilustracje. Artykuły z różnych, nie tylko geograficzno-podróżniczych dziedzin, w przystępny sposób prezentowały aktualny stan nauki i techniki. W latach 1862-1883 tygodnik pełnił rolę dydaktyczną oraz stwarzał klimat do rozwoju środowiska naukowego i intelektualnego przede wszystkim Warszawy, jak również, poprzez prenumeratę - w pozostałych częściach będącej pod zaborami Polski. Druga część tekstu prezentuje problematykę tytułu, krótko omawia dział podróżniczo-geograficzny, literacki oraz wiadomości z dziedziny przemysłu i technologii, podkreślając wartość tygodnika jako popularnonaukowego pisma „dla wszystkich”.

Słowa kluczowe


Wędrowiec

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. S., Sześć tygodni na wyspie Jawie, „Wędrowiec” 1880, t. 8, nr 194, s. 186; nr 195, s. 193; nr 196, s. 216; nr 197, s. 225; nr 198, s. 250; nr 199, s. 262; nr 200, s. 280; nr 201, s. 295; nr 203, s. 330; nr 205, s. 363.

A.F., Bogumił Dawizon podług krytyków niemieckich, „Wędrowiec” 1869, t. 14, nr 352, s. 222.

Amicis E. de, Hiszpania, „Wędrowiec” 1878, t. 3 – dodatek w ramach Biblioteki Najciekawszych Podróży.

Amicis E. de, Holandia, „Wędrowiec” 1879, t. 6 – dodatek w ramach Biblioteki Najciekawszych Podróży.

Amicis E. de, Konstantynopol, „Wędrowiec” 1878, t. 4 – dodatek w ramach Biblioteki Najciekawszych Podróży.

Amicis E. de, Marokko, „Wędrowiec” 1881, t. 10 – dodatek w ramach Biblioteki Najciekawszych Podróży.

Amicis E. de, Wspomnienia z Londynu, „Wędrowiec” 1879, t. 5 – dodatek w ramach Biblioteki Najciekawszych Podróży.

Archipelag Malajski. Ustęp z podróży Alfreda Russel Wallach, „Wędrowiec” 1874, t. 9, nr 233, s. 385; nr 234, s. [ 401]; 1874, t. 10, nr 235, s. 11; nr 236, s. 17; nr 237, s. 33; nr 238, s. 49; nr 239, s. 71; nr 240, s. 87; nr 241, s. 99; nr 242, s. 125; nr 243, s. 138; nr 245, s. 155.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, t. 16, Warszawa 1980, s. 193.

Brzegi Zambezy, z podróży dr. Livingstone’a, „Wędrowiec” 1866, t. 8, nr 204, s. 347; nr 205, s. 353; nr 206, s. 375; nr 207, s. 394.

Buszar L., Ary-Szeffer, „Wędrowiec” 1863, t. 1, nr 22, s. 350.

Chwastyk-Kowalczyk J., „Bluszcz” w latach 1918−1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce 2003, s. 19–24.

Dahomej przez Augusta Bonet, „Wędrowiec” 1863, t. 1, s. 289, 305, 321, 338.

Dickens K., Parasol, „Wędrowiec” 1863, t. 2, nr 33, s. 122.

Dickens K., Przygody Pickwickistów. „Wędrowiec” 1867 t. 10, nr 245, s. 164; nr 246, s. 180; nr 247, s. 198; nr 248, s. 218; nr 251, s. 264; nr 252, s. 278; nr 253, s. 293; nr 254, s. 311.

Dumas A. (syn), Cezaryna, „Wędrowiec” 1866, t. 8, nr 188, s. 88; nr 189, s. 99; nr 190, s. 121; nr 191, s. 131; nr 192, s. 146; nr 193, s. 162.

Dumas A. (syn), Na co gołębie przydać się mogą, „Wędrowiec” 1866, t. 7, nr 170, s. 215; nr 171, s. 226.

Dumas A. (syn), Offland, „Wędrowiec” 1866, t. 7, nr 161, s. 68; nr 162, s. 83.

Dumas A. (syn), Sprawa Clemenceau, „Wędrowiec” 1866, t. 8, nr 199, s. 258; nr 200, s. 277; nr 201, s. 291.

Dumas A., Wiek dziecinny Wiktora Hugo, „Wędrowiec” 1863, t. 1, nr 20, s. 315; nr 21, s. 327; nr 23, s. 358.

Dziennik podróży kupca Bolognesi do rzeki Gazell w Afryce, „Wędrowiec” 1867, t. 9, nr 211, s. 33.

Estreicher K., Dawizon Bogumił, „Wędrowiec” 1863, t. 1, nr 6, s. 94; nr 8, s. 127.

Exploration and adventures in Equatorial Africa by Paul B. du Chaillu, London 1861.

Flaubert G., Salambo, „Wędrowiec” 1863, t. 1, nr 1, s. 10; nr 2, s. 23; nr 3, s. 38; nr 4, s. 55; nr 5, s. 72, nr 6, s. 87; nr 7, s. 103.

Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1830−1918. W kręgu ofiary i poświęcenia, Warszawa 1999, s. 119−130.

Gacowa H. , Wacław Szymanowski, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 4, Warszawa 2003, s. 205.

Gajkowska C., Konkursy literackie, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Warszawa-Kraków 1991, s. 427.

Gauthier T., Jettatura, „Wędrowiec” 1866, t. 7, nr 163, s. 99; nr 164, s. 115; nr 165, s. 132; nr 166, s. 148; nr 167, s. 164; nr 168, s. 182; nr 169, s. 195.

Gauthier T., Kapitan Fracasse, „Wędrowiec” 1864, t. 3, nr 56, s. 54; nr 57, s. 68; nr 58, s. 83; nr 59, s. 104.

Gauthier T., Która z dwóch, „Wędrowiec” 1867, t. 10, nr 269, s. 402.

Geographisch-medicinische Studien nach den Erlebnissen einer Reise um die Erde von Dr A. Wernich, Berlin 1878.

Hulewicz J., Ludwik Dziedzicki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Warszawa-Kraków 1948, s. 130.

Hulewiczowa M., Maria Ilnicka, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Warszawa-Kraków 1964, s. 155.

Hunia J. , Charles John Huffam Dickens, [w:] Słownik pisarzy świata, pod red. J. Maślanki, Kraków 2004, s. 223.

Istria i Dalmacya przez Karola Yriarte, „Wędrowiec” 1875, t. 12, nr 304, s. 273; nr 305, s. 289; nr 306, s. 309; nr 307, s. 321; nr 308, s. 337; nr 309, s. 358; nr 319, s. 369; nr 311, s. 385; nr 312, s. 401; nr 313, s. 424.

Kamisińska D., Warszawski tygodnik „Wędrowiec” w latach 1863−1883 (część 1), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2010, nr 2, s. 101–124.

Kamińska K., Maria Ilnicka. Pierwsza redaktorka „Bluszczu”, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nauki Filologiczne” 1981, z. 7.

Kuracyjna stacja Lindewiese (Szląsk Austrjacki) przez profes. Ign. Boczylińskiego, „Wędrowiec” 1883, t. 41, nr 11, s. 171.

Listy z podróży Zofii Sokołowskiej, „Wędrowiec” 1881, t. 9, nr 210, s. 11; nr 211, s. 24; nr 212, s. 42; nr 213, s. 56; nr 216, s. 102; nr 217, s. 119; nr 218, s. 133; nr 219, s. 150; nr 220, s. 166; nr 221, s. 181; nr 222, s. 197; nr 223, s. 215; nr 224, s. 230; nr 225, s. 250; nr 226, s. 261; nr 227, s. 278; 1881, t. 10, nr 236, s. 8; nr 237, s. 20; nr 238, s. 40; nr 239, s. 59; nr 240, s. 70; nr 241, s. 84; nr 242, s. 101; nr 243, s. 117; nr 253, s. 275; nr 254, s. 291; nr 255, s. 310; nr 257, s. 346; nr 258, s. 359.

Małgowska H. M., Ludwik Niemojowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Warszawa-Kraków 1978, s. 28.

Między Bułgarami wspomnienia z podróży Wilhelma Lejman, „Wędrowiec” 1874, t. 10, nr 241, s. 97; 113, 129, 170, 180, 193, 209, 225, 243, 257, 275, 290, 316, 322.

Miłkowski W., Przeglądy piśmiennicze, „Wędrowiec” 1868, t. 12, nr 290, s. 60; nr 296, s. 158; nr 299, s. 239; nr 300, s. 254.

Musset A. De, Barberyna, „Wędrowiec” 1866, t. 7, nr 157, s. 4; nr 158, s. 20; nr 159, s. 38; nr 160, s. 53.

Musset A. de, Nie igra się z miłością, „Wędrowiec” 1867, t. 10, nr 235, s. 6; nr 236, s. 23; nr 237, s. 39.

Musset A. de, Za nic ręczyć nie można, „Wędrowiec” 1866, t. 8, nr 203, s. 224; nr 204, s. 339; nr 205, s. 356.

Musset A. de, Fantazya, „Wędrowiec” 1864, t. 3, nr 61, s. 135; nr 62, s. 154; nr 63, s. 167.

Nałkowski W., Czekanowski, „Wędrowiec” 1881, t. 9, nr 232, s. 362.

Niemojowski L., Lekarze stepowi. Szkic z życia syberyjskiego, „Wędrowiec” 1875, t. 12, nr 292, s. 82; nr 293, s. 100; nr 294, s. 115.

Niemojowski L., Włóczęga na stepach, „Wędrowiec” 1871, t. 3, nr 77, s. 379; nr 78, s. 386.

Ogłoszenie od Redakcyi, „Wędrowiec” 1871, t. 4, seria 2, nr 88, s. 160.

Opis podróży statku Vega naokoło Azyi i Europy, odbytej przez A.E. Nordenskjölda, „Wędrowiec” 1881, t. 1 (39), nr 24, s. 357; nr 25, s. 376; nr 26, s. 386; 1882, t. 2 (40), nr 27, s. 2; nr 28, s. 18; nr 30, s. 50; nr 31, s. 66; nr 32, s. 83.

Parvi J., Théophile Gautier, [w:] Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich, Warszawa 1965, s. 96.

Piśmiennictwo popularne we Francji, „Wędrowiec” 1864, t. 4, nr 86, s. 126.

Podróż geograficzno-lekarska naokoło świata, „Wędrowiec” 1879, t. 5, nr 108, s. 59; nr 109, s. 66; nr 110, s. 90; nr 112, s. 119.

Podróż kapitana Burtona do wielkich jezior wschodniej Afryki, „Wędrowiec” 1863, t. 2, nr 43, s. 273; nr 44, s. 289; nr 45, s. 304.

Podróżnik du Chaillu i jego dzieło o nieznanych dotąd krajach afrykańskich, „Wędrowiec” 1867, t. 9, nr 221, s. 192.

Podwysocki K., Podanie o Tellu, „Wędrowiec” 1868, t. 12, nr 301, s. 273.

Poe E. A., Co było w rękopiśmie znalezionym w butelce na morzu, „Wędrowiec” 1863, t. 2, nr 49, s. 373.

Poe E. A., Kot czarny, „Wędrowiec” 1863, t. 2, nr 37, s. 186.

Poe E. A., Studnia i wahadło, „Wędrowiec” 1863, t. 1, nr 18, s. 280; nr 19, s. 299.

Potaż [on-line]. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pota%C5%BC.

Przygody żeglugi balonowej. Rzecz napisana przez Gastona Tissandier, „Wędrowiec” 1876, t. 13, nr 314, s. 1; nr 315, s. 22; nr 316, s. 40; nr 317, s. 58; nr 318, s. 65; nr 320, s. 97; nr 321, s. 119.

Rogoziński J., Alfred Louis Charles de Musset, [w:] Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich, Warszawa 1965, s. 170.

Rousseau J. J., Legenda o Aleksandrze Dumasie, „Wędrowiec” 1863, t. 2, nr 43, s. 280.

Russel C., Narzeczona żeglarza, „Wędrowiec” 1882, t. 1, w nr 1−21.

Skręt R., Stanisław Marek Rzętkowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34, Warszawa-Kraków 1994, s. 194.

Sob St. [Sobieski Stanisław], Benedykt Dybowski, „Wędrowiec” 1883, t. 42, nr 32, s. 498.

Sobieski S., Zasady wychowania i nauki. Skazówki pedagogiczne i dydaktyczne osobliwie dla szkół wyższych [on-line]. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra/docmetadata?id=1310&from=

&dirids=1&ver_id=132086&lp=1&QI=A6F75E1442A9B9174D64518EC0F30EA2-1.

Sto dwadzieścia dni podróży na około świata, odbytej przez Edmunda Plauchut, [przekład L. Kaczyńskiej], „Wędrowiec” 1874, t. 9, nr 226, s. 275; nr 227, s. 292; nr 228, s. 308; nr 229, s. 323; nr 230, s. 347; nr 232, s. 378; nr 234, s. 406; 1874, t. 10, nr 235, s. 8; nr 236, s. 23; nr 237, s. 38; nr 238, s. 56.

Sulimierski F., Przegląd piśmienniczy, „Wędrowiec” 1868, t. 12, nr 289, s. 46.

Swieżawski E., Pozytywizm w historyi, „Wędrowiec” 1868, t. 12, nr 292, s. 90.

Tyrol i Karyntia przez Alberta Wolffa, „Wędrowiec” 1873, t. 7, nr 157, s. 8; nr 158, s. 18; nr 159, s. 42; nr 159, s. 60; nr 161, s. 75; nr 162, s. 90; nr 175, s. 307; nr 176, s. 327; nr 178, s. 356.

Wisłocki W. T., Władysław Bełza, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Warszawa-Kraków 1935, s. 413.

Wiśniowski S., Dzieci królowej Oceanii, „Wędrowiec” 1877, t. 1, nr 1, s. 3; nr 2, s. 18; nr 3, s. 39; nr 4, s. 51; nr 5, s. 70; nr 6, s. 81; nr 7, s. 98; nr 8, s. 115; nr 9, s. 130; nr 10, s. 146; nr 11, s. 164; nr 12, s. 185; nr 13, s. 199; nr 14, s. 212; nr 15, s. 231; nr 16, s. 250; nr 17, s. 263; nr 18, s. 278; nr 19, s. 292; nr 20, s. 308; nr 21, s. 321; nr 22, s. 340; nr 23, s. 355; nr 24, s. 369; nr 25, s. 387; nr 26, s. 403 oraz 1877, t. 2, nr 27, s. 3; nr 28, s. 23; nr 29, s. 37; nr 30, s. 51; nr 31, s. 67; nr 32, s. 82; nr 33, s. 97; nr 34, s. 114; nr 35, s. 129; nr 36, s. 145; nr 37, s. 162.

Wiśniowski S., Long Branch, „Wędrowiec” 1876, t. 14, nr 363, s. 379; nr 364, s. 394; nr 365, s. 403.

Wiśniowski S., W wagonie dla palących. Szkic amerykański, „Wędrowiec” 1876, t. 14, nr 360, s. 326; nr 361, s. 347; nr 362, s. 366.

Wspomnienia z Oceanu Spokojnego przez A. Pailhésa (1872−74), „Wędrowiec” 1876, t. 13, nr 314, s. 12; nr 315, s. 17; nr 316, s. 33; nr 317, s. 53; nr 318, s. 71; nr 319, s. 81; nr 322, s. 129; nr 323, s. 145; nr 324, s. 161; nr 325, s. 177.

Wspomnienia z podróży po Słowiańszczyźnie południowej odbytej 1868 roku przez Jerzego Perrot, „Wędrowiec” 1872, t. 6, nr 136, s. 81; nr 137, s. 97; nr 138, s. 113; nr 139, s. 129; nr 140, s. 150; nr 141, s. 161; nr 142, s. 177; nr 143, s. 203; nr 144, s. 214; nr 145, s. 231; nr 146, s. 243; nr 147, s. 266.

Z podróży dr Syrskiego naokoło świata, „Wędrowiec” 1877, t. 1, seria 3, nr 9, s. 140; nr 10, s. 150.

Źródła Nilu. Dziennik podróży i odkryć kapitana Spece, „Wędrowiec” 1867, t. 9, nr 222, s. 209; nr 223, s. 225; nr 224, s. 241; nr 225, s. 257; nr 226, s. 273; nr 227, s. 289; nr 228, s. 305; nr 229, s. 333.

Życie i podróże Idy Pfeiffer, „Wędrowiec” 1863, t. 2, nr 33, s. 113; nr 34, s. 129; nr 35, s. 145; nr 36, s. 161.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism