Usługi zdalne w polskich bibliotekach uniwersyteckich

Aneta Ostrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.023

Abstrakt


Biblioteka akademicka odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego realizowaną poprzez usługi informacyjne i edukacyjne. Jej zadaniem jest przybliżanie nowych technologii informatycznych, tworzenie zasobów informacyjnych, następnie udostępnianie ich szerokiej grupie użytkowników. Zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym dotyczące przejścia od „nauczania” do „uczenia się”, nowych kierunków oraz form dydaktycznych, nauczania na odległość i zarządzania informacją wymuszają zmianę organizacji pracy w bibliotekach akademickich. Artykuł jest próbą zebrania i uporządkowania przykładów wprowadzenia usług zdalnych (głównie elektronicznych) do oferty 17 bibliotek polskich uniwersytetów. Poza omówieniem poszczególnych rodzajów świadczeń, ocenie poddano ich przydatność w działalności bibliotecznej oraz możliwość dalszej rozbudowy.


Słowa kluczowe


usługi zdalne; biblioteki uniwersyteckie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Derfert-Wolf L., Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź – światowe trendy i doświadczenie bibliotek. Biuletyn EBIB [on-line] 2006, nr 3 (71) [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/71/derfert.php.

Głowacka E., Derfert-Wolf L., Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według raportu technicznego ISO/TR 20983, „Przegląd Biblioteczny” 2006, z. 4, s. 445-460.

Grygorowicz A., Kraszewska E., Propozycje standardów w zakresie edukacji użytkowników polskich bibliotek medycznych. W: Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia, Lublin-Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 r. [on-line]. [Warszawa] 2006 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 14) [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_1.php.

Megapanel PBI/Gemius. W: Wikipedia. Wolna Encyklopedia [on-line] [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gemius.

Moczadło R., Kurs online z przysposobienia bibliotecznego – studium przypadku. E-mentor [on-line] 2008, 5 (27) [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ementor.edu.pl/artykul_v2.php?numer= 24&id=535.

Publiczne uczelnie akademickie. W: Wykaz publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego [on-line]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=948&news_id=3610 &layout=2&page=text.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539.

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za lipiec 2008 r.[on-line]. Gemius S.A. [dostęp 15 lipca 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.gemius.pl/Komunikaty/2008/Wyniki_Megapanel_PBI_Gemius_lipiec_2008.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism