Zarządzanie marketingowe biblioteką, pod red. Marleny Pigli, Poznań 2008

Mariusz Jarocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.013

Abstrakt


Omówienie zbioru materiałów konferencyjnych stanowiących pokłosie konferencji naukowej, która odbyła się w Chorzowie w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, w dniach 17-19 października 2007 r., a poświęcona była zmianom jakim ulegają biblioteki pod wpływem wdrażania nowej jakości zarządzania.

Słowa kluczowe


zarządzanie biblioteką

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beller R., Public relations biblioteki, Poradnik Bibliotekarza 2006, nr 12, s. 13−15.

Huczek M., Public relation a wizerunek biblioteki. Biuletyn EBIB [on-line] 2004, nr 5 (56) [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/ 56/huczek.php.

Kamińska J., Marketing wewnętrzny w bibliotece, Katowice 2006.

Kubów S., Jak promować bibliotekę?, Bibliotekarz 2006, nr 9, s. 10-15.

Marketing Biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2007.

Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non profit, pod red. A. Chodyńskiego, M. Huczka, I. Sochy, Sosnowiec 2005.

Próby zastosowania marketingu w bibliotekach, pod red. R. Cybulskiego, Warszawa 1997.

Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, pod red. M. Kocójowej, Kraków 2004.

Sójka J., Promocja w strategii marketingowej biblioteki, Poznań 1994.

Szkoła K., Public relations w instytucjach non-profit. Biuletyn EBIB [on-line] 2004, nr 5 (56) [dostęp 28 lutego 2009]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/szkola.php.

Wojciechowski J., Marketing w bibliotece, Warszawa 1993.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism