Program wdrażania szkoleń information literacy w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: omówienie pilotażowego badania ankietowego

Justyna Jerzyk-Wojtecka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2012.024

Abstrakt


Artykuł we wstępie omawia zagadnienia teoretyczne związane z wdrażaniem programu szkoleń information literacy w bibliotece akademickiej i zagraniczne doświadczenia w tej dziedzinie. Dalsza część poświęcona jest badaniu ankietowemu przeprowadzonemu wśród studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, mającemu na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu information literacy oraz gotowości do wzięcia udziału w kursie o takiej tematyce. W zakończeniu znalazły się wnioski z badania, stanowiące wstępne wytyczne dla tworzonego programu szkoleń.

Słowa kluczowe


informacja naukowa; badania nakietowe; kompetencje informacyjne; szkolenia w zakresie information literacy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bury S., Faculty attitudes, perceptions and experiences of information literacy: a study across multiple disciplinesat York University, Canada, „Journal of Information Literacy” 2011, vol. 5, iss. 1.

Edukacja dorosłych: podręcznik akademicki, red. nauk. M. Knowles, S. Holton, F. III S. Elwood, A. Richard; tł. M. Habura, R. Ligus, A. Nizińska, Warszawa 2009.

Jerzyk-Wojtecka J., Mechaniczne bariery informacyjne i możliwości ich niwelowania w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego – omówienie badania czytelniczego, [w:] Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym: praca zbiorowa, pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król, Warszawa 2009, s. 96–104.

Johnson R. E., ILS and RTP: Support to researchers provided by Information and Learning Services as part of the research training programme at the University of Worcester, past, present and future, „Journal of Information Literacy” 2011, vol. 5, iss. 1.

Julien H., Williamson K., Discourse and practice in information literacy and information seeking: gaps and opportunities, „Information Research” 2010, vol. 15, no. 1, s. [3–4].

Lau J., Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie [on-line]. Warszawa: SBP, 2006, 86 s. [dostęp 30 listopada 2012]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/information-literacy/ publications/ifla-guidelines-pl.pdf.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism