Vol 47, No 2 (June 2016)

Table of Contents

In-Sook Kim, Martin Väth
405 - 422
Sergiu Aizicovici, Nikolaos S. Papageorgiou, Vasile Staicu
423 - 438
Kexue Li
439 - 455
Filip Klawe
457 - 497
Guanwei Chen
499 - 510
Xin Li, Chunyou Sun, Feng Zhou
511 - 528
Claudianor O. Alves, José L. P. Barreiroy, José Valdo Gonçalves
529 - 559
Zhenhai Liu, Shengda Zeng, Biao Zeng
561 - 578
Seyedehsomayeh Hosseini, Mohamad R. Pouryayevali
579 - 592
J. Anderson Cardoso, Joao Marcos do Ó, Everaldo Souto de Medeiros
593 - 612
Jorge García-Melián, J. D. Rossi, José C. Sabina de Lis
613 - 639
Joa Weber
641 - 646
Luis Hernández-Corbato
647 - 658
Wiesław Krawcewicz, Yanli Lv, Huafeng Xiao
659 - 679
Yunhua Zhou
681 - 692
Manuel Delgado, Giovany M. Figueiredo, Marcos T.O. Pimenta, Antonio Suárez
693 - 713
Henrique M. Oliveira
715 - 737
Ioan Radu Peter, Cornel Pintea
739 - 749
Zhibo Cheng, Jingli Ren
751 - 761
Ayşe Borat
763 - 767
Chao Wang, Yimu Zhang
769 - 798


Partnerzy platformy czasopism