Vol 54, No 1 (September 2019)

Table of Contents

Lech Górniewicz
1 - 8
Kaixuan Zhu, Yongqin Xie, Feng Zhou
9 - 27
Maria C. Carbinatto, Krzysztof P. Rybakowski
29 - 58
Carlos Lizama, Jaqueline G. Mesquita
59 - 80
Shoichi Hasegawa
81 - 108
Francisco S. B. Albuquerque, Sami Aouaoui
109 - 130
Calogero Vetro, Dariusz Wardowski
131 - 139
Jaume Llibre, Tayeb Salhi
141 - 151
Billel Gheraibia
153 - 175
Shouguo Zhu, Zhenbin Fan, Gang Li
177 - 202
Shiping Lu, Runyu Xue
203 - 218
Fashun Gao, Minbo Yang, Carlos Alberto Santos, Jiazheng Zhou
219 - 232
Pablo Amster, Mariel P. Kuna
233 - 246
Taras Banakh, Eliza Jabłońska, Wojciech Jabłoński
247 - 256
Nikolaos S. Papageorgiou, Calogero Vetro, Francesca Vetro
257 - 274
Adam Coffman, Jiří Lebl
275 - 296
Zeng Liu
297 - 319
Baowei Feng, Yong Han Kang
321 - 343
Jacques Giacomoni, Tuhina Mukherjee, Konijeti Sreenadh
354 - 370
Gonzalo Cousillas, Jorge Groisman, Juliana Xavier
371 - 382
Ronaldo C. Duarte, Marco A. S. Souto
383 - 406


Partnerzy platformy czasopism