O początkach firmy piernikarskiej Weese, transporcie miodu i nadgorliwych celnikach w 1767 roku

Jerzy Dygdała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2020.007

Abstrakt


W artykule przedstawiono początki działalności toruńskiej firmy piernikarskiej Johanna Weese w połowie XVIII w. (obecnie Fabryka Cukiernicza KOPERNIK S.A.) oraz incydent do jakiego doszło jesienią 1767 r., kiedy to na komorze celnej pod Brodnicą skonfiskowano, pod zarzutem nieopłacenia cła, 6 beczek miodu zakupionego przez Weesego w ziemi dobrzyńskiej. Na skutek interwencji toruńskiego rezydenta na dworze królewskim w Warszawie Samuela Luthra Gereta w Komisji Skarbu Koronnego cofnęła ona decyzję o konfiskacie miodu, zobowiązując Weesego do zapłacenia podwójnego cła.


Słowa kluczowe


toruńskie pierniki, piernikarska firma Johann Weese, transport miodu w 1767 r., spory o opłacenie cła.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałtruszajtys Grażyna, Sądownictwo Komisji Skarbowych w sprawach handlowych i przemysłowych (1764-1795), Warszawa 1977.

Dygdała Jerzy, Brodnica w dobie Rzeczypospolitej szlacheckiej (1466-1772),[w:] Brodnica. Siedem wieków miasta, red. J. Dygdała, Brodnica 1998, s. 105-157.

Dygdała Jerzy, Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w latach 1764-1772, Warszawa-Poznań-Toruń 1977.

Dygdała Jerzy, Toruń wobec Komisji Skarbu Koronnego w początkach panowania Stanisława Augusta (1764-1768), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, t. 20: 1997, s. 81-89.

Dygdała Jerzy, Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy, cz. III 1651-1793, Toruń 2002.

Dygdała Jerzy, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku. Tendencje unifikacyjne a partykularyzm, Warszawa-Poznań-Toruń 1984.

Korzon Tadeusz, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), t. 4, Kraków-Warszawa 1897.

Kucharzewska Joanna, Historia rodziny Weese – fabrykantów toruńskich pierników – i jej inwestycje budowlane w Toruniu, Toruń 2017.

Mikulski Krzysztof, Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Toruń 1999.

Mikulski Krzysztof, Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku), Toruń 2004.

Rospond Stanisław, Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej, Wrocław-Warszawa 1951.

Rybarski Roman, Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937.

Semrau Artur, Die Thorner Pfefferküchler, Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschat und Kunst zu Thorn, H. 46: 1938, s. 117-136.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism