Osiedla grodzone w Toruniu i ich postrzeganie wśród mieszkańców miasta

Anna Łątkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2018.011

Abstrakt


.

Słowa kluczowe


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dymnicka M., Osiedla za bramą a ciągłość kulturowa i społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.

Gądecki J., Za murami: Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli typu gated communities w Polsce, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.

Gądecki J., Za murami: Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław 2009.

Gąsior-Niemiec A., Glasze G., Putz R., Sinz D., Grodzenie miasta: casus Warszawy, Studia Regionalne i Lokalne, 2007, nr 4 (30).

Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,Warszawa 2006.

Kaczmarek J., Świat życia człowieka w mieście postsocjalistycznym. Zarys koncepcji badawczej, [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red.

I. Jażdżewska, Łódź 2000.

Lewicka M., Zaborska K., Osiedla zamknięte – czy istnieje alternatywa?, Kolokwia Psychologiczne, 2007, nr 16, s. 135-152.

Michałowski L., Granice bezpieczeństwa, czyli krótka historia pewnego bloku,[w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski, Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa 2007.

Obarska M., Zamknięte osiedla – kulturowy i socjologiczny fenomen getta, Kultura Miasta – Miasto w Kulturze, 2008, nr 1, s. 36-42.

Owczarek D., Zamknięte osiedla, czyli dylemat współczesnych polskich miast. Badanie porównawcze mieszkańców zamkniętych i otwartych osiedli

w Warszawie, Przegląd Socjologiczny, 2011, nr 60, s. 367-394.

Rykiel Z., Przemiany przestrzeni społecznej polskiego miasta postsocjalistycznego,[w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Łódź 2000.

Szczepański M., Bramy raju i miejsca przeklęte? Socjolog miasta wobec różnych form wykluczenia społecznego na Górnym Śląsku, Przegląd Socjologiczny,

, nr 57, s. 177-199.

Węcławowicz G., Miasto polskie w transformacji – kształtowanie się miasta postsocjalistycznego, [w:] XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. J. Kaczmarek, Łódź 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism