Reklama w Toruniu. Między przeszłością a współczesnością

Łukasz Radoliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2018.010

Abstrakt


.

Słowa kluczowe


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajka Z., Krótka historia reklamy w Polsce i na świecie, Zeszyty Prasoznawcze 1993, nr 3-4.

Bogunia-Borowska M., Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004.

Domagała M., Miasto kontra szyldy. Wojna trwa już prawie wiek, http://lublin.wy-borcza.pl/lublin/1,35640,15742118,Miasto_kontra_szyldy_Wojna_trwa_juz_prawie_wiek.html?disableRedirects=true [dostęp: 10.07.2017].

Finaliści konkursu Modelowy szyld w Toruniu, Strona internetowa miasta Torunia, http://www.torun.pl/pl/glosuj-na-modelowy-szyld [dostęp: 30.08. 2017].

Iwasiński Ł., Spektakl jako narzędzie alienacji. Sytuacjoniści i ich dziedzictwo, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 2015, nr16.

Kloch Z., Reklama, miasto i kulturowa potoczność, Teksty Drugie 2006, nr 4.

Kluczwajd K., Pszczółkowski M., Historyzm toruński XIX-XX wieku: architektura, miejsca i codzienność, Toruń 2016.

Kławsiuć P., Dlaczego ludzie robią zdjęcia?, [w:] Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu, http://www.ikonosfera.umk.pl/index.php?id=48 [dostęp: 25.08.2017].

Konserwatorzy spieszą na ratunek starym szyldom, Nowości, http://www. nowosci.com.pl/aktualnosci/a/konserwatorzy-spiesza-na-ratunek-starym-szyl-dom,10879078/ [dostęp: 18.08.2017].

Koprowicz M., Najsłynniejszy głos w Toruniu? To Andrzej Langer, Tylko Toruń, http://www.tylkotorun.pl/najslynniejszy-glos-w-toruniu-to-andrzej-lan- ger/ [dostęp: 25.08.2017].

Kosmos w CSW, Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście, http://bydgoskie. blox.pl/html/1310721,262146,21.html?580407 [dostęp: 23.08.2017].

Kubuj D., Outdoor. Reklama zewnętrzna w kontekście historii i współczesności, Warszawa 2006.

Lorens P., Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] Miasto, metropolia, region. Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Gdańsk 2010.

Neon, reż. Eric Bednarski, Polska 2014.

Słowik K., Królowie polskich neonów. To oni zrobili słynną „Siatkarkę”, Gazeta Wyborcza, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,150427,2010 5581, krolowie-polskich-neonow-to-oni-zrobili-slynna-siatkarke.html [dostęp: 20.08. 2017].

Snochowski K., Typo historyzm. Liternicze pamiątki w przestrzeni miasta, [w:] Historyzm toruński XIX-XX wieku: architektura, miejsca i codzienność, pod red. K. Kluczwajd, M. Pszczółkowskiego, Toruń 2016.

Spandowski S., Budżet obywatelski. Szymon słupnik, http://szymon-spandowski.blog.spot.com/2017/06/budzet-obywatelski-szymon-slupnik.html [dostęp: 15.08.2017].

Spandowski S., Niezwykłe znalezisko spod Atlanta, http://szymon-spandowski. blogspot.com/2013/06/niezwyke-znalezisko-spod-atlanta.html [dostęp: 18.08.2017].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism