Nawarstwienia kulturowe po południowej stronie kościoła św. Jakuba w Toruniu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych z lat 2008-2015

Jakub Rychlik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2018.007

Abstrakt


.

Słowa kluczowe


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Birecki P., Kościół pw. św. Jakuba świątynią protestancką Nowego Miasta Torunia, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu, red. K. Kluczwajd, Toruń 2010.

Cicha A., Klasztor cysterek-benedyktynek przy kościele pw. św. Jakuba w Toruniu w świetle źródeł ikonograficznych i archeologicznych, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu, red. K. Kluczwajd, Toruń 2010.

Cicha A., Niełatwe odkrywanie klasztoru toruńskich cysterek-benedyktynek, czyli o badaniach archeologiczno-architektonicznych z lat 2008-2010, [w:] Forum Scientiae Cisterciense. Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską w Polsce, red. E. Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2011.

Cicha A., Domy zakonne zamykają się, mają ścisłą klauzurę (…), aby siostry (…) przyzwoitość zakonną jak najprzykładniej zachowywały-tzw. łącznik nowożytny między klasztorem a kościołem św. Jakuba Apostoła w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, [w:] Stare i nowe dziedzictwo Torunia. Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu, t. 1, red. J. Raczkowski, Toruń 2013.

Drążkowska A., Wianki wydobyte z krypty grobowej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Rocznik Toruński, t. 33, 2006.

Konieczny A., Historia budowy kaplic przy kościele pw. św. Jakuba w Toruniu w świetle najnowszych badań architektonicznych i dendrochronologicznych, [w:] Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu, red. K. Kluczwajd, Toruń 2010.

Krantz-Domasłowska L., Domasłowski J., Kościół świętego Jakuba w Toruniu, Toruń 2001.

Sulkowska-Tuszyńska K., Apud Terram, Ante Ecclesiam. Niezapisane karty historii kościoła i parafii św. Jakuba w Toruniu, Pomorania Antiqua, t. XXIII, 2010.

Sulkowska-Tuszyńska K., Cicha A., Dawny klasztor przy kościele św. Jakuba w Toruniu i jego otoczenie w świetle badań archeologicznych z lat 2008-2009, Rocznik Toruński, t. 37, 2010.

Sulkowska-Tuszyńska K., Górzyńska A., Dawne cmentarze nowomiejskie w świetle badań archeologicznych, [w:] Cmentarz św. Jakuba i inne chrze-ścijańskie cmentarze nowomiejskie, red. K. Mikulski, Toruń 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism