Wpływ funkcjonowania poligonu artyleryjskiego na życie Torunia w latach 1867-1939 w świetle lokalnej prasy

Paweł Pilarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2018.003

Abstrakt


Podjęta przez autora problematyka wpływu poligonu artyleryjskiego na życie Torunia jest pionierskim tematem badawczym. Większość naukowców zajmowało się dziejami poligonu bądź jego fauną i florą. Należy jednak pamiętać, że cała infrastruktura poligonu jest silnie wspierana i rozwijana przez pewien motor napędowy, jakim jest miasto Toruń. Plac ćwiczeń to nie tylko hektary piaszczystych wydm i wrzosowisk, ale również niezliczone historie pojedynczych osób, które odczuły wpływ poligonu na ich życie. Autor, badając temat, postanowił określić ramy czasowe między 1867 a 1939 r. Wybrany przedział został tak zdefiniowany z tego względu, że dla tych lat znajduje się najwięcej wzmianek o toruńskim poligonie, zamieszczonych w lokalnej prasie. Głównymi źródłami niniejszego artykułu są dwie miejscowe gazety. Pierwszą z nich jest „Gazeta Toruńska”, która była wydawana w latach 1867-1921, drugą zaś „Słowo Pomorskie” z lat 1921-1939.

Słowa kluczowe


toruński poligon artyleryjski; plac ćwiczeń; mieszkańcy Torunia; „Gazeta Toruńska”; „Słowo Pomorskie”; toruńska prasa;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Janowski T., Historja Bractwa Strzeleckiego w Toruniu, [w:] Księga Pamiątkowa Bractwa Strzeleckiego w Toruniu wydana z okazji 575-letniej rocznicy istnienia, Toruń 1927.

Niedbała R., Historia poligonu toruńskiego, Toruń 1994.

Plan ochrony środowiska poligonu wojskowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, opracowanie wykonane przez firmę Fundeko na zamówienie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, 2012.

Przyroda toruńskiego poligonu, red. J. Holc, Toruń 2018.

Wasilewski S., Zarys historii toruńskiego poligonu artyleryjskiego, Toruń 2004.

Wasilewski S., Hermann A., Toruński poligon artyleryjski, Kujawy i Pomorze 2007, nr 1, s. 11-17.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism