Polichromia w sieni Dworu Artusa w Toruniu jako jeden z elementów pruskiej polityki kulturalnej

Krystyna Dąbrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2017.006

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bandrowicz M., Przegiętka M., Niechciane dziedzictwo? Usunięcie niemieckich posągów i płaskorzeźb z mostu na Wiśle w Toruniu w latach dwudziestych XX wieku, Rocznik Toruński, t. 37, 2010.

Czacharowski A., Toruń średniowieczny (do roku 1454), [w:] Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów, pod red. M. Biskupa, Warszawa 1983.

Gryglewska A., Gmach dawnej Szkoły Rzemiosł Budowlanych – siedziba Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Idea projektu, [w:]

Schola Architecturae: budynki szkół architektury, pod red. O. Czernera, A. Gryglewskiej, Wrocław 2005.

Heuer R., Die Drei Artushöfe und der Junkerhof in Thorn, Thorn 1917.

Kucharzewska J., Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871–1920, Warszawa 2004.

Pilecka E., Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach Zachodnich. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej, Toruń 2005.

Pszczółkowski M., Toruńska architektura XX wieku, Toruń 2011.

Woźniak M., Ratusz Staromiejski w Toruniu. Dzieje – architektura – adaptacja, [w:] Ratusz w miastach północnej Europy. Materiały z sesji Ratusz

w miastach nadbałtyckich, Gdańsk 25-27 XI 1993, pod red. S. Latoura, Gdańsk 1997.

Zybura M., Pomniki niemieckiej przeszłości. Dziedzictwo kultury niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, Warszawa 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism