Wilkierz dla przedmieść Torunia z 1637 roku

Mateusz Superczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2017.005

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Maciejewski T., Wilkierze miasta Torunia, Poznań 1997.

Tandecki J., Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej (organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii), Warszawa-Toruń 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism