Bażantarnia toruńska (1927–1935)

Tomasz Żuchowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2017.004

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie historii pierwszej na Pomorzu przemysłowo-handlowej bażantarni, powstałej w drugiej połowie lat 20. XX w., na graniczącej z Toruniem Barbarce. Tekst oparty został przede wszystkim na materiałach znajdujących się w zespole Akta miasta Torunia, przechowywanego w Archiwum Państwowym w Toruniu. Wprowadzenie do głównego tematu stanowi krótka charakterystyka lasów miejskich Torunia w okresie międzywojennym. W artykule ukazano kolejne etapy powstawania i rozwoju bażantarni toruńskiej. Poświęcono sporo uwagi samemu procesowi hodowli ptaków i późniejszego ich zagospodarowania, wspomniano także o osobach odpowiedzialnych za funkcjonowanie tego ośrodka. Autor przedstawił również sprawy związane z finansami bażantarni toruńskiej ulokowanej na Barbarce, ukazując, iż przeszacowano znacznie wysokość wpływów względem wydatków, co spowodowało, że funkcjonowała ona zaledwie 8 lat.

Słowa kluczowe


bażant; bażantarnia; bażantarnia na Barbarce; bażantarnia toruńska; Barbarka; lasy miejskie; Toruń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieniaszewska A., Wstęp do inwentarza zespołu Akta Miasta Torunia, część D, Toruń 1987, s. 1-62.

Pęski L., Bażantarnia pomorska. (Pierwsza bażantarnia przemysłowo-handlowa na Pomorzu, założona w lasach miasta Torunia), Słowo Pomorskie, 26.10.1927, nr 246, s. 4.

Sudziński R., Infrastruktura i gospodarka komunalna międzywojennego Torunia, [w:] Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. III, cz. II: W czasach

Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920–1945), Toruń 2006, s. 111-148.

Żuchowski T., Hodowla bażantów w okresie międzywojennym, Brać Łowiecka, nr 11/2016, s. 56.

Żuchowski T., Łowiectwo w dobrach Radziwiłłów z Nieborowa, Miscellanea Historico-Archivistica, t. 22, 2015, s. 273-284.

Żuchowski T., Zwierzyniec i bażantarnia w dobrach wilanowskich, Brać Łowiecka, nr 4/2013, s. 66-67.

Żuchowski T., Źródła do dziejów łowiectwa w wybranych zespołach akt podworskich z terenu zaboru rosyjskiego na tle porównawczym, Archeion,

t. 114, 2013, s. 263-295.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism