Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 9 (2014) Wzmocnienia leksykalne w tłumaczeniach poezji dziecięcej Abstrakt  PDF
Edyta Manasterska-Wiącek
 
No 9 (2014) Kulturotwórcza rola tłumaczy poezji Zbigniewa Herberta na język niemiecki na przykładzie korespondencji poety z Heinrichem Kunstmannem oraz programu translatorskiego Karla Dedeciusa, w odniesieniu do myśli hermeneutycznej Hansa-Georga Gadamera – zarys ... Abstrakt  PDF
Aleksandra Burba
 
No 9 (2014) Tekst i kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego liryku Norwida Abstrakt  PDF
Agata Brajerska-Mazur
 
No 9 (2014) Przekład poezji jako wyzwanie dla tłumacza – na podstawie własnego doświadczenia tłumaczenia wierszy dziewiętnastowiecznego francuskiego poety Leconte de Lisle’a Abstrakt  PDF
Patrycja Bobowska-Nastarzewska
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism