Joanna Kubaszczyk, "Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów literackich", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, 274 strony (omówienie książki)

Anna Ziółkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.022

Pełny tekst:

PDF


ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism