Małgorzata Łukasiewicz, "Pięć razy o przekładzie", Karakter, Kraków–Gdańsk 2017, 140 stron (omówienie książki)

Patrycja Bobkowska-Nastarzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.018

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sommer, P., Krecia robota, „Literatura na Świecie” 2014, nr 5–6, s. 348–360.

Zaleska, Z., Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wołowiec 2016.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism