Perspektywa przekładu powieści Kagi (1956) Tanizakiego Jun’ichirō z języka japońskiego na polski – kilka uwag na temat tłumaczenia

Marcelina de Zoete-Leśniczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.005

Abstrakt


Artykuł na podstawie wybranych fragmentów jeszcze nieprzetłumaczonej na język polski powieści japońskiego pisarza Tanizakiego Jun’ichirō Kagi (1956) przedstawia w zarysie najważniejsze problemy, jakie może napotkać potencjalny tłumacz nowożytnej literatury japońskiej na język polski. Stając się pośrednikiem międzykulturowym – jak nazywa to Wojciech Soliński, czy też doradcą kulturowym – jak wskazuje Arkadiusz Jabłoński, musi zmierzyć się z kwestiami, takimi jak kontekst kulturowy, ograniczona przekładalność czy brak pokrewieństwa między językiem polskim a japońskim. Jakie rozwiązania wówczas zaproponować i jak dokonać przekładu, by w tekście docelowym nie pozostały wyczuwalne ślady zmagań tłumacza z tekstem, ale przede wszystkim, by wszystkie sensy zostały kreatywnie przekazane i by przekład zaistniał?


Słowa kluczowe


Tanizaki Jun’ichirō; Kagi; tłumaczenie japońskiej literatury; przekład japońskiej literatury; proza japońska w tłumaczeniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowska A., 2002, „Stereotypy polskiego słownictwa erotycznego”, [w:] Język, stereotyp, przekład, E. Skibińska, M. Cieński (red.), Wrocław, s. 169–175.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Dzierżanowska, H., 1977, Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Warszawa.

Gunji, T., 1987, Japanese Phrase Structure Grammar: A Unification-based Approach, Dordrecht.

Hayashi S. (red.), 2002, Reikai. Shinkokugo jiten, Tokio.

Kielar, B., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Kristeva, T., 2009, „ Another Key to Tanizaki’s Eroticism”, [w:] The Grand Old Man and the Great Tradition: Essays on Tanizaki Jun’ichirō in Honor of Adriana Boscaro, L. Bienati, B. Ruperti (red.), Ann Arbor, s. 71–80.

Jabłoński, A., 2013, Homeostaza Tekstu. Tłumaczenie i komunikacja mędzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej, Poznań.

Lewinson, J., 1999, Słownik seksualizmów polskich, Warszawa.

Lukszyn, J., 1997, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Majewicz, A.F., 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa.

Melanowicz, M., 2004, Japońskie narracje, studia o pisarzach współczesnych, Krakow.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Kraków.

Soliński, W., 1987, Przekład artystyczny a kultura literacka: komunikacja i metakomunikacja literacka, Wrocław.

Tanizaki, J., 1996, Kagi, Tokio.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism