Audiodeskrypcja w programach dla dzieci – audiodeskrypcja szczególna?

Monika Zabrocka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.018

Abstrakt


Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie szczególnej roli audiodeskrypcji przygotowywanej z myślą o najmłodszych widzach. Zagadnienie zostanie omówione na postawie opinii dorosłych, którym bliski jest problem dysfunkcji wzroku, a które zebrano w czasie badania przeprowadzonego jesienią 2013 za pomocą ankiety internetowej. Tekst ten podkreśla wielość funkcji, jakie powinna spełniać AD kierowana do dzieci, zwracając tym samym uwagę odbiorców na problem związany z jej ograniczoną dostępnością na polskim rynku produktów audiowizualnych.


Słowa kluczowe


audiodeskrypcja; przekład audiowizualny; procesy poznawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Braun, S., 2007, Audio Description from a discourse perspective: a socially relevant framework for research and training, http://epubs.surrey.ac.uk/303024/1/fulltext.pdf (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Giełzak-Chudziak, M., 2010, „Miejsce środków masowego przekazu w czasie wolnym dzieci”, [w:] Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach, M. Wawrzyniak-Chodaczek, A. Łysak, M. Kondracka-Szala (red.), Toruń, s. 38–57.

Fels, D.I., Udo, J.P., Diamond, J.E., Diamond J.I., 2006, „A Comparison of Alternative Narrative Approaches to Video Description for Animated Comedy”, [w:] Journal of Visual Impairment and Blindness, nr 100(5), s. 295–305.

Krejtz, I., Szarkowska, A., Walczak, A., Krejtz, K., Duchowski, A., 2012a, „Audio Description as an Aural Guide of Children’s Visual Attention: Evidence from an Eye-Tracking Study”, [w:] ETRA’12 Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications, New York, s. 99–106.

Krejtz, K., Krejtz, I., Duchowski, A., Szarkowska, A., Walczak, A., 2012b, „Multimodal learning with audio description: an eye tracking study of children’s gaze during a visual recognition task”, [w:] Proceedings of the ACM Symposium on Applied Perception (SAP ’12), New York, s. 83–90.

Malzer-Semlinger, N., 2012, „Narration or description: What should audio description ≪look≫ like?”, [w:] Emerging topics in translation: Audio description, E. Perego (red.), Triest, s. 29–36.

Orero, P., 2011, „Audio description for children: Once upon a time there was a different audio description for characters”, [w:] Entre texto y receptor: Accesibilidad, doblaje y traduccion, E. Di Giovanni (red.), Frankfurt, s. 169–184.

Orero, P., 2012, „Film reading for writing audio descriptions: A word is worth a thousand images?”, [w:] Emerging topics in translation: Audio description, E. Perego (red.), Triest, s. 13–28.

Osolińska, T., 2010, „Wpływ mediów na zadawanie pytań przez dzieci w wieku przedszkolnym”, [w:] Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach, M. Wawrzyniak-Chodaczek, A. Łysak, M. Kondracka-Szala (red.), Toruń, s. 13–22.

Remael, A., Vercauteren, G., 2007, „Audio describing the exposition phase of films. Teaching students what to choose”, [w:] Trans. Revista de traductologia, nr 11, s. 73–93.

Schmeidler, E., Kirchner, C., 2001, „Adding audio-description: does it make a diference?”, [w:] Journal of Visual Impairment and Blindness, nr 95(4), s. 197–212.

Snyder, J., 2005, Audio Description: The visual made verbal, http://www.audiodescribe. com/links/AD-The%20Visual%20Made%20Verbal.pdf (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Szarkowska, A., 2011, Audiodeskrypcja z syntezą mowy, http://avt.ils.uw.edu. pl/ad-tts/ (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Szymańska, B., 2011, „Audiodeskrypcja, czyli o tym jak kultura audiowizualna staje się dostępna dla osób niewidomych”, [w:] Tyflo Świat, nr 4 (13), s. 26–37, http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/tyfloswiat_4_13_2011.pdf (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Szymańska, B., Rekomendacje dotyczące udostępniania instytucji muzealnych osobom z niepełnosprawnością wzroku i tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych, http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/edukacja/audiodeksrypcja- i-inne-metody-udostepniania-zbiorow-muzealnych-oso bom-z-niepelnosprawnoscia-wzroku (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Tomaszkiewicz, T., 2008, Przekład audiowizualny, Warszawa.

Walter, N., 2007, Nowe media dla niewidomych i słabowidzących, Poznań.

Zabrocka, M., 2014a, „Audiodeskrypcja artystyczna w odbiorze osób niewidomych i niedowidzących”, [w:] Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, M. Łukasik, B. Mikołajewska (red.), Warszawa, s. 454–466.

Zabrocka, M., 2014b, „Audiodeskrypcja tradycyjna a audiodeskrypcja artystyczna: o wpływie języka i formy audiodeskrypcji na komfort jej odbioru przez osoby niewidome i niedowidzące”, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), Łódź 2014, s. 453–462.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism