Wzmocnienia leksykalne w tłumaczeniach poezji dziecięcej

Edyta Manasterska-Wiącek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.010

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest analizie wybranych wierszy K. Czukowskiego i ich przekładów na język polski przez pryzmat przekazu stopnia dosadności leksykalnej – wzmocnienia leksemów (bądź tonowania znaczeń). Jak się okazuje, płaszczyzna semantyki, jej „jakość”, może potencjalnie wpływać na odbiór tekstu wtórnego w stosunku do pierwotnego, zwłaszcza jeśli implikowanym czytelnikiem jest dziecko.


Słowa kluczowe


tłumaczenie poezji; semantyka; recepcja tekstu; wzmocnienia leksykalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A – Chukovskiy, K., Aybolit, http://lukoshko.net/chukovsk/chuk10.shtml (dostęp: 23 lipca 2013 r.).

B – Chukovskiy, K., Barmaley, http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/3.htm (dostęp: 8 sierpnia 2013 r.).

T – Chukovskiy, K., Tarakanishche, http://textbook.keldysh.ru/tarakan/text.htm (dostęp: 23 lipca 2013 r.).

Ap – Czukowski, K., Doktor Nicnieboli, 1981, tłum. M. Dolińska, Moskwa.

Bp – Czukowski, K., Czarny Piotruś, tłum. W. Broniewski, http://jadrociemnosci.blogspot.com/2010/09/cotygodniowa-komentarzowka-7.html (dostęp: 8 sierpnia 2013 r.).

Tp – Czukowski, K., Karaluszysko, 1988, tłum. D. Wawiłow, Warszawa.

Baluch, A., 1989, „Bohater literacki w funkcji pośrednika”, [w:] Wychowanie Przedszkolne, nr 4, s. 195–201.

Bednarczyk, A., 1993, „Stopniowa degradacja tekstu w tłumaczeniu”, [w:] Przekład artystyczny. Strategie translatorskie, P. Fast (red.), t. 5, Katowice, s. 73–85.

Berman, A., 2009, „Przekład jako doświadczenie obcego”, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków, s. 247–264.

Boniecka, B., 2010, Dziecięce wyobrażenia świata, Lublin.

Lewicki, R., 2000, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin.

Manasterska-Wiącek, E., 2010, „Kompetentny odbiorca poszukiwany, czyli jak zakłócić komunikację w przekładzie”, [w:] Przekład – Język – Kultura II, R. Lewicki (red.), Lublin, s. 165–175.

Manasterska-Wiącek, E., 2009, Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski. Na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, Lublin.

Paepcke, F., 2009, „Rozumienie tekstu a przekład”, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków, s. 335–346.

Popovič, A., 2009, „Teoria przekładu w systemie nauki o literaturze”, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków, s. 87–106.

Smykowski, B., 2005, „Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka”, [w:] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, A.I. Brzezińska (red.), Gdańsk, s. 165–206.

Steiner, G., 2009, „Ruch hermeneutyczny”, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków, s. 327–334.

BTS – Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka, S.A. Kuznetsov (red.), Sankt-Peterburg 2000.

SJP – Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), t. 1–3, Warszawa 1989.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism