Rola kompetencji retorycznej w kształceniu i pracy tłumacza

Marcin Maciejewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2008.021

Abstrakt


Artykuł porusza zagadnienia retoryczności oraz kompetencji retorycznej w procesie tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Omówione zostały jej elementy szczególnie istotne z punktu widzenia efektywności, estetyki i jakości transferu sensu w tłumaczeniu. Do najważniejszych zaliczone zostały argumentacja, praca nad głosem, kompetencja w rozmowie i przemawianiu oraz komunikacja interkulturowa. Przedstawiony został model kompetencji tłumacza, stanowiący jednocześnie postulat szerszego uwzględnienia aspektów kompetencji retorycznej w programach kształcenia tłumaczy.


Słowa kluczowe


kompetencja retoryczna; tłumaczenie konsekutywne; tłumaczenie symultaniczne; metodyka tłumaczenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Coblenzer, H., Muhar, F., 1976, Atem und Stimme, Wien.

Connor, U., 1996, Contrastive Rhetoric: Crosscultural Aspects of Second Language Writing, Cambridge.

Fiukowski, H., 1988, „Zur Rhetorik fur Konsekutivdolmetscher”, Fremdsprachen 4/1988, s. 227-232.

Geissner, H., 1974, Rhetorik, Munchen.

Geissner, H., 1975, Rhetorik und politische Bildung, Kronenberg.

Geissner, H., 1981, Sprechwissenschaft – Theorie der mundlichen Kommunikation, Kronenberg.

Geissner, H., 1986, „Formen des Gesprachs”, [w:] Rhetorik und politische Bildung, Geissner, H. (red.), Frankfurt, s. 37–72.

Kienpointer, M., 1992, Struktur und Funktion von Argumentationsmustern, Stuttgart.

Kram, J., 1981, Zarys kultury żywego słowa, Warszawa.

Mikuta, M., 2001, Kultura żywego słowa, Częstochowa.

Nord, Ch., 1991, Textanalyse und Ubersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer ubersetzungsrelevanten Textanalyse, Heidelberg.

Schulz von Thun, F., 1990, Miteinander Reden. Storungen und Klarungen, Reinbeck.

Śliwińska, M., 1999, Głos narzędziem pracy nauczyciela. Poradnik nauczyciela, Łódź.

Spillner, B., 1977, „Das Interesse der Linguistik an Rhetorik”, [w:] Rhetorik – Kritische Positionen zum Stand der Forschung, Plett, H. (red.), Munchen, s. 93-108.

Sucharowski, W., 2002, „Sinnkonstitution und alltagliches Argumentieren – Voruberlegungen zu einer Argumentationssemantik”, [w:] Semantische Aspekte off entlicher Kommunikation, Pohl, I. (red.), Frankfurt, s. 469–489.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism