Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Dr hab. (prof. UMK) Lech Zieliński, germanista, specjalizacja przekładoznawcza: teoria przekładu, tłumaczenie prawne i prawnicze, tłumaczenie ekonomiczne, Polska

Zespół Redakcyjny

  1. Dr Ewa Kościałkowska-Okońska, anglistka, specjalizacja przekładoznawcza: dydaktyka przekładu, tłumaczenia ustne, tłumaczenia prawne i prawnicze, tłumaczenia medyczne, Polska
  2. Dr hab. Monika Krajewska, slawistka, specjalizacja przekładoznawcza: dydaktyka przekładu, tłumaczenie tekstów użytkowych, tłumaczenie audiowizualne, przekład tekstów literackich i melicznych, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. Dr Patrycja Bobowska-Nastarzewska, romanistka, specjalizacja przekładoznawcza: praktyka i dydaktyka przekładu, tłumaczenia pisemne, Polska

Redaktor ds indeksacji i współpracy z apcz.umk.pl

  1. Mgr Filip Olkiewicz, hellenista, specjalizacja przekładoznawcza: tłumaczenie tekstów filozoficznych (język staro- i nowogrecki), w szczególności tekstów późnego Bizancjum oraz twórczości Panajotisa Kondylisa, Polska


Partnerzy platformy czasopism