Kontakt

Adres

„Rocznik Przekładoznawczy.
Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Bojarskiego 1 C gab. 307
87–100 Toruń

Osoba do kontaktu

Patrycja Bobowska-Nastarzewska
sekretarz czasopisma
Email: bobowska@umk.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 2693
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism