Jean-Jacques Rousseau: „rozum jakiś odmienny, innego rodzaju

Jolanta Żelazna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2021.003

Abstrakt


W Wyznaniach, Emilu i w pismach filozoficzno-społecznych Rousseau szkicuje koncepcję mentalnego rozwoju człowieka, odbiegającą od oświeceniowego postulatu racjonalności i edukacji. W Emilu i w Wyznaniach zawarta została koncepcja wychowania, rozwijającego holistycznie wszystkie obszary umysłu. Rousseau kładzie w niej nacisk na harmonijny rozwój dyspozycji mentalnych dziecka, młodzieńca i młodego dorosłego, uwzględniający m.in. rolę i znaczenie consciencia, pre-racjonalnej świadomości, a zarazem wrodzonego poczucia sprawiedliwości. Koncepcja pedagogiczna i antropologiczna nakreślona w Emilu opiera się w dużym stopniu na własnych dziecięcych doświadczeniach opisanych przez Rousseau w Wyznaniach, torując też drogę dla koncepcji „wielorakiej inteligencji”.


Słowa kluczowe


Rousseau; Emil; Wyznani; dziecko; rozum; inteligencja uczuć; consciencia; „inny rozum”; natura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rousseau Jean-Jacques. 1782. Les Confessions. Texte du maniscrit de Genève. Édition du groupe «Ebooks libres et gratuits». Dostęp 24.03.2021. https://www.google.com/search?q=JeanJacques+Rousseau%2C+Les+Confessions%2C+Texte+du+maniscrit+de+Gen%C3%A8ve+(1782)%2C+%C3%89dition+du+groupe+%C2%ABEbooks+libres+et+gratuits%C2%BB&oq=JeanJacques+Rousseau%2C+Les+Confessions%2C+Texte+du+maniscrit+de+Gen%C3%A8ve+(1782)%2C+%C3%89dition+du+groupe+%C2%ABEbooks+libres+et+gratuits%C2%BB&aqs=chrome..69i57.7900814j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Rousseau Jean-Jacques. 1955. Emil czyli o wychowaniu, przeł. Wacław Husarski. Wrocław: Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Rousseau Jean-Jacques. 1956. Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. i oprac. Henryk Elzenberg. Warszawa: PWN.

Rousseau Jean-Jacques. 1956. Wyznania, przeł. i wstępem poprzedził Tadeusz Żeleński (Boy). Warszawa: PIW.

Rousseau Jean-Jacques. Discours-sur-l-origine-et-les-fondements-de-l-inegalite… Dostęp 21.02.2021. http://www.livrespourtous.com/e-books/detail/Discours-sur-l-origine-et-les-fondements-de-l-negalite.../onecat/Livres-electroniques+Auteurs+R-a-Z+Rousseau,-Jean-Jacques/0/all_items.html.

Rousseau Jean-Jacques. Émile ou de l’education, Livre I, II et III. Dostęp 21.02.2021. http://www.livrespourtous.com/e-books/detail/Emile-ou-de-l-education---1/onecat/0.html.

Starobinski Jean. 2000. Jean-Jacques Rousseau. Przejrzystość i przeszkoda oraz siedem esejów o Rousseau, przeł. Janusz Wojcieszak. Warszawa: KR.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism