Wprowadzenie do polemiki Romana Witolda Ingardena z Leonem Chwistkiem

Radosław Kuliniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2020.008

Abstrakt


W latach 1921–1923 doszło na łamach „Przeglądu Filozoficznego” oraz „Ruchu Filozoficznego” do polemiki między Romanem Witoldem Ingardenem a Leo -
nem Chwistkiem. Dyskusja dotyczyła wydanej właśnie przez Chwistka pracy pt. Wielość rzeczywistości. Napisana przez Ingardena recenzja jest w tej mierze
wzorcem do naśladowania dla młodych adeptów filozofii, który winni uczyć się na niej, jak pisać teksty filozoficzne. Ingarden umiejętnie dyskutuje z Chwist -
kiem. Nie chce go zdyskredytować, lecz umiejętnie wytyka błędy i uchybienia występujące w jego pracy.

Słowa kluczowe


Roman Witold Ingarden; Leon Chwistek; wielość; rzeczywistość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amtliches Verzeichnis des Personals und der Studierenden der Königl, Georg-August-Universität zu Göttingen. Auf das halbe Jahr von Ostern 1909 bis Michaelis 1909. 1909. Göttingen: Dieterich’sche Univ.–Buchdruckerei.

Chrobak Karol. 2004. Niejedna rzeczywistość. Racjonalizm krytyczny Leona Chwistka. Kraków: inter.

Chwistek Leon. 1922. „Krótka rozprawa z panem Romanem Ingardenem, doktorem uniwersytetu fryburskiego”. Przegląd Filozoficzny 25 (4): 540–544.

Chwistek Leon. 1918. „Wielość rzeczywistości w sztuce”. Maski 1–4: 38–58.

Chwistek Leon. 1921. Wielość rzeczywistości. Kraków–Jasło: Zakład Graficzny „Wisłoka”.

Chwistek Leon. 1961. Pisma filozoficzne i logiczne. T. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1–105.

Chwistek Leon. 2004. Wybór pism estetycznych. oprac. Teresa Kostyrko. Kraków: Univeritatis, 3–20.

Dawidowiczowa Alina. 1989. „Zeschnięte liście i kwiat...”. Wspomnienia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 37–38.

Estreicher Karol. 1971. Leon Chwistek. Biografia artysty. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Głombik Czesław. 1999. Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje. Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Husserl Edmund. 2005. Einführung in die Phänomenologie der Erkenntnis, hrsg. v. E. Schuhmann. Dordrecht: Springer.

Ingarden Roman W. 1922–1923. „Recenzja z Leona Chwistka «Wielość rzeczywistości», Kraków 1921. Ruch Filozoficzny 7, 7–8: 99–101.

Ingarden Roman W. 1921. „Recenzja z pracy Leona Chwistka «Wielość rzeczywistości»”. Przegląd Filozoficzny 25, 3: 467–468.

Ingarden Roman W. 1923. „Uwagi do «Krótkiej rozprawy itd.»”. Przegląd Filozoficzny 26, 1–2: 100–104.

Kahle Reinhard. 2014. Poincaré in Göttingen. W: Poincaré, Philosopher of Science. Problems and Perspectives, M. de Paz, R. DiSalle (eds.). Dordrecht (etc.): Springer.

Kotarbiński Tadeusz. 1922. „Leon Chwistek: Wielość rzeczywistości (recenzja)”, Przegląd Warszawski 6: 426–428.

Kuliniak Radosław, Pandura Mariusz. 2019. Jestem filozofem świata – (Κόσμου φιλόσοφός εἰμι). Roman Witold Ingarden (1893–1970). Część pierwsza: lata 1893–1938. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

List Kazimierza Twardowskiego do Romana Witolda Ingardena z 26 marca 1922 roku, w: ARI.

List Władysława Witwickiego do Romana Witolda Ingardena z 17 maja 1922 roku, w: ARI.

List Władysława Witwickiego do Romana Witolda Ingardena z 25 lutego 1922 roku, w: ARI.

List Władysława Witwickiego do Romana Witolda Ingardena z 25 lutego 1922 roku, w: ARI.

List Władysława Witwickiego do Romana Witolda Ingardena z 3 maja 1922 roku, w: ARI.

Listy Mariana Borowskiego do Romana Witolda Ingardena z końca 1922 roku, tj. listy z 10 listopada 1922 roku, 29 listopada 1922 roku, 8 grudnia 1922 roku, 11 grudnia 1922 roku, w: ARI.

Listy Mariana Borowskiego do Romana Witolda Ingardena z początku 1922 roku, a dokładnie listy z 13 stycznia 1922 roku i 19 kwietnia 1922 roku, w: ARI.

Murawski Roman 2011. Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Nowa Sztuka I, 1 (listopad 1921): 30–31.

Palacz Ryszard. 1999. „Rozdział XXVI. Leon Chwistek czyli o wielości rzeczywistości”. W: Klasycy filozofii polskiej, Warszawa–Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 299–314.

„Recenzja R. W. Ingardena z pracy L. Chwistka Wielość rzeczywistości”. 1921. Przegląd Filozoficzny, R. 25, 1922, z. 3, 451–468.

Schuhmann Karl. 1977. Husserl-Chronik. Denk- und Lebensweg Edmund Husserls. Dem Haag: Martinus Nijhoff.

Spis nieogłoszonych prac, szkiców, notatek z kwietnia 1928 roku: Czy i jak można poznać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego? (z adnotacją: „II. redakcja odczytu na Zjeździe Filoz. W roku 1923, niedokończona, pisana ponownie na wiosnę roku 1925”, 36); Streszczenie powyższego odczytu dla Pamiętnika Zjazdu 1923, 5; a także Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zew. (I. red. Odczytu maj 1923 roku, s. 27).

Trzy listy Mariana Borowskiego do Romana Witolda Ingardena z 30 stycznia 1923 roku, 6 lutego 1923 roku, 10 lutego 1923 roku, w: ARI.

Twardowski Kazimierz. 2001. Dzienniki, oprac. Ryszard Jadczak, cz. 1: 1915–1927. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, nota z 26 sierpnia 1919 roku, 123.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism