Gra żałości – alegoria w barokowym dramacie żałobnym

Rafał Michalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2019.042

Abstrakt


Artykuł poddaje analizie koncepcję alegorii Waltera Benjamina zawartą w jego rozprawie The Origin of German Tragic Drama. Główny nacisk zostaje położony na przedstawienie alegorezy (alegorycznej interpretacji znaków) jako reakcji obronnej podmiotu, który znalazł się w stanie anomii i kryzysu tożsamości. Alegoria przeciwstawiona symbolowi odzwierciedla charakterystyczne dla baroku przeobrażenie historii zbawienia w pozbawione celu i odniesienia do absolutu przyrododzieje (Naturgeschichte). W ten sposób staje się ona idealnym środkiem wyrazu dla gry żałości, która wyprowadza melancholijny podmiot ze stanu kryzysu i pomaga mu ukonstytuować nowe uniwersum symboliczne. Artykuł ukazuje genezę barokowej alegorii, jej kontekst teologiczny oraz implikacje filozoficzne.


Słowa kluczowe


alegoria; symbol; gra żałości; Walter Benjamin; mesjańska nadzieja; przyrododzieje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benjamin Walter. 2013. Źródło dramatu żałobnego w Niemczech, przeł. A. Kopacki. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Benjamin Walter. 2012. O języku w ogóle i o języku człowieka. W: Walter Benjamin, Konstelacje, przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1–18.

Benjamin Walter. 2012. Znaczenie języka w barokowym dramacie żałobnym i tragedii. W: Walter Benjamin, Konstelacje, przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 19–22.

Benjamin Walter. 2012. Fragment teologiczno-polityczny. W: Walter Benjamin, Konstelacje, przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 95–96.

Benjamin Walter. 2012. Los i charakter. W: Walter Benjamin, Konstelacje, przeł. A. Lipszyc, A. Wołkowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 61–68.

Blumenberg Hans. 2019. Prawowitość epoki nowożytnej, przeł. T. Zatorski. Warszawa: PWN.

Butler Judith. 2004. Violence, mourning, politics. W: Judith Butler, Precarious life. The powers of mourning and violence. London–New York: Verso, 19–49.

Lipszyc Adam. 2012. Sprawiedliwość na końcu języka. Kraków: Universitas.

Lukács György. 1968. Teoria powieści, przeł. J. Goślicki. Warszawa: PIW.

Michalski Rafał. 2008. Antropologia mimesis. Studium myśli Waltera Benjamina i Theodora W. Adorna. Zła Wieś: Wydawnictwo Rolewski.

Michalski Rafał. 2019. „Melancholia i katastrofa w barokowym dramacie żałobnym”. Ruch Filozoficzny, 2: 45–66.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism