Myśleć globalnie – działać lokalnie – istnieć sieciowo. Krytyka idei odpowiedzialności globalnej w perspektywie etycznej i edukacyjnej

Piotr Domeracki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2019.028

Abstrakt


Prezentowany artykuł dyskutuje zagadnienie odpowiedzialności globalnej, umiejscawiając je w perspektywie etycznej i edukacyjnej. Wykazuje się w tekście, że pojęcie odpowiedzialności globalnej posiada co najmniej dwa aspekty formalne: teorionormatywny oraz praksjonormatywny. W przekonaniu autora w sensie ścisłym o odpowiedzialności globalnej można mówić jedynie w pierwszym, teorionormatywnym znaczeniu, w którym funkcjonuje ono w roli performatywu. W aspekcie praksjonormatywnym, w którym nacisk położony jest na praktyczną stronę odpowiedzialności globalnej, stwierdza się, że praktykowanie odpowiedzialności w skali globalnej, poza wyjątkami, jako uniwersalna reguła etyczna jest w istocie nierealizowalne. Z tego powodu, między innymi, należy na nowo przemyśleć strategie oraz cele zarówno etyki, jak i edukacji globalnej pod kątem ich urealnienia.


Słowa kluczowe


globalizacja; edukacja globalna; etyka; lokalność; sieciowość; odpowiedzialność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arendt Hannah. 1959. The Human Condition. New York: Doubleday & Company, inc.

Danilewska Joanna. 2008. “Edukacyjny doping ery globalizacji – czy potrafimy go zrównoważyć?” [“The Educational Doping of the Globalization Era – Can we Balance It?”]. In: Wspólnota pedagogicznego niepokoju, ed. Joanna Danilewska, 25–36, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Drucker Peter F. 1993. Post-capitalist Society, New York: HarperCollins, HarperBusiness.

Fromm Erich. 1999. Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki [Man for Himself. An Inquiry into Psychology of Ethics], transl. Robert Saciuk, ed. 3. Warsaw–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuleta-Hulboj Magdalena. 2015. “Kilka uwag o heterogeniczności edukacji globalnej” [“Some Remarks on the Heterogeneity of Global Education”]. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja”, v. 18, , no. 1(69): 67–80.

Latour Bruno. 2010. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Wstęp [Reassembling the Social – An Introduction to Actor-Network-Theory], transl. A. Derra, K. Abriszewski, series “Horyzonty nowoczesności”, Kraków: TAiWPN Universitas.

Melosik Zbyszko. 1996. “Edukacja globalna: nadzieje i kontrowersje” [“Global Education: Hopes and Controversies”]. In: Wprowadzenie do pedagogiki: wybór tekstów, ed. Teresa Jaworska, Roman Leppert. 53–64. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Mincer Tadeusz. 2013. “Na ile globalna jest edukacja globalna?” [“How Global is Global Education?]. Kultura–Historia–Globalizacja no. 14: 197–206.

Neville Bernie. 2008. “Reakcja, chaos, transformacja: z australijskiej perspektywy” [“Chaos, Reaction, Transformation”], transl. M. Kościelniak. In: Wspólnota pedagogicznego niepokoju, ed. Joanna Danilewska. 89–100. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Sloterdijk Peter. 2011. Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji [In the World Interior of Capital: Towards a Philosophical Theory of Globalization], transl. B. Cymbrowski. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Walzer Michael. 2012. Moralne maksimum, moralne minimum [Thick and Thin. Moral Argument at Home and Abroad], transl. J. Erbel. Warsaw: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism