Adam Smith on Philosophy and Religion

Craig Smith

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2018.025

Abstrakt


Adam Smith o filozofii i religii

Niedawne ponowne odkrycie przez filozofów Adama Smitha stało się powodem debaty na temat miejsca, jakie w jego filozofii moralnej zajmuje religia. Sporu dotyczącego tego, w jakim stopniu filozofia Smitha opiera się na argumentach religijnych zapewne nie da się rozstrzygnąć, dlatego w niniejszym artykule ograniczam się do tego, co o koncepcji filozoficznej Smitha mówią jego prace poświęcone religii. Badam w nim związki pomiędzy religią a metodą filozoficzną i twierdzę, że dla Smitha sprawdzianem systemów filozoficznych jest konfrontacja z rzeczywistością, dzięki której mogą się one ustrzec przed wykroczeniem poza swe własne założenia.


Słowa kluczowe


Adam Smith; uczucia moralne; filozofia; religia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Campbell, Tom. D. (1971). Adam Smith’s Science of Morals (London: Routledge).

Carrasco, Maria A. (2016) ‘The Role of God in Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments: Necessity or Convenience?’ in R. Lazaro & J. Seoane (eds.) The Changing Faces of Religion in XVIIIth Century Scotland, Religion and Civil Society –Series Vol. 7, Hildesheim: Georg Olms, pp. 206-25.

Fleischacker, Samuel (2003). On Adam Smith’s Wealth of Nations: A Philosophical Companion (Princeton: Princeton University Press).

Garret, Aaron & Hanley, Ryan Patrick (2015) ‘Adam Smith: History and Impartiality’ in A. garret & J.A. Harris (eds.) Scottish Philosophy in the Eighteenth Century, Vol. 1: Morals, Politics, Art, Religion, Oxford: Oxford University Press, pp. 239–282.

Graham, Gordon (2016) ‘Adam Smith and Religion’ in R.P. Hanley (ed.) Adam Smith: His Life, Thought, and Legacy, Princeton: Princeton University Press, pp. 305–20.

Haakonssen, Knud (1981). The Science of a Legislator (Cambridge: Cambridge University Press).

Hanley, Ryan Patrick (2015) ‘Adam Smith on the “Natural Principles of Religion”’, Journal of Scottish Philosophy, 13.1, pp. 37–53.

Heydt, Colin (2017) ‘The Problem of Natural Religion in Smith’s Moral Thought’ Journal of the History of Ideas, Vol. 78, no. 1, pp. 73–94.

Hill, Lisa (2001) ‘The Hidden Theology of Adam Smith’ European Journal of the History of Economic Thought, Vol. 8, no. 1, pp. 1–29.

Hume, David (1976). A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge, rev. P. H. Nidditch (Oxford: Clarendon).

Kennedy, Gavin (2013). ‘Adam Smith on Religion’ in C.J. Berry, M.P. Paganelli & C. Smith (eds.) The Oxford Handbook of Adam Smith, Oxford: Oxford University Press, pp. 464–84).

Kleer, Richard (1995) ‘Final Causes in Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments’ Journal of the History of Philosophy, Vol. 33, no. 2, pp. 275–300.

Lazaro, Raquel (2016) ‘The Existence of God and the Role of Religion according to Adam Smith’, in R. Lazaro & J. Seoane (eds.) The Changing Faces of Religion in XVIIIth Century Scotland, Religion and Civil Society Series Vol. 7, Hildesheim: Georg Olms, pp. 145–169.

Long, Brendan (2011) ‘Adam Smith’s Theodicy’, in P. Oslington (ed.) Adam Smith as Theologian, London: Routledge, pp. 98–105.

Macfie, A.L. (1967) The Individual in Society: Papers on Adam Smith, Glasgow: George Allen and Unwin.

Oslington, Paul (2011) ‘Introduction: Theological readings of Adam Smith’ in P. Oslington (ed.) Adam Smith as Theologian, London: Routledge, pp. 1–16.

Otteson, James (2002) Adam Smith’s Marketplace of Life, Cambridge, Cambridge University Press.

Phillipson, Nicholas (2010). Adam Smith: an enlightened life, London: Allen Lane.

Raphael, Daiches D. (1972–1973). ‘Hume and Adam Smith on Justice and Utility.’ Proceedings of the Aristotlean Society, New Series, Vol. 73: 87–103.

Raphael, Daiches D. (2007). The Impartial Spectator: Adam Smith’s Moral Philosophy (Oxford: Clarendon).

Reeder, John (1997) On Moral Sentiments: contemporary responses to Adam Smith, Bristol Thoemmes.

Rosen, F. (2000). ‘The Idea of Utility in Adam Smith’s The Theory of Moral Sentiments.’ History of European Ideas, 26: 79–103.

Rothschild, Emma (2001) Economic Sentiments: Adam Smith, Condorcet, and the Enlightenment, Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Schliesser, Eric (2013) ‘The Piacular; or, seeing oneself as a Moral Cause in Adam Smith’, Contemporary Perspectives on Early Modern Philosophy, Dordrecht: Springer, pp. 159–77.

Schwarze, Michelle A. & Scott, John T. (2015) ‘Spontaneous Disorder in Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments: Resentment, Injustice, and the Appeal to Providence’, The Journal of Politics, Vol. 77, no. 2, pp. 463–76.

Smith, Adam (1976a [1776]). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, eds. R. H. Campbell, A. S. Skinner & W. B. Todd (Oxford: Oxford University Press).

Smith, Adam (1976b [1759]). The Theory of Moral Sentiments, eds. D. D. Raphael & A. L. Macfie (Oxford: Oxford University Press).

Smith, Adam (1978). Lectures on Jurisprudence, eds. R. L. Meek, D. D. Raphael & P. G. Stein (Oxford: Oxford University Press).

Smith, Adam (1980) [1795]. Essays on Philosophical Subjects, ed. W. P. D. Wightman, (Oxford: Oxford University Press).

Thomson, Herbert (1965) ‘Adam Smith’s Philosophy of Science’, Quarterly Journal of Economics 79, pp. 212–233.

Vivenza, Gloria (2010). ‘Justice as a Virtue – Justice as a Principle in Adam Smith’s Thought.’ Revista Empresa y Humanismo, Vol. XIII, 1/10: 297–332.

Witzum, Amos and Young, Jeffrey T. (2010). ‘Utilitarianism and the role of Utility in Adam Smith’, Centre for Socio-Economic Research, London Metropolitan University, Discussion Paper Series, CSER DP No: 15 (London: London Metropolitan University).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism