Kilka uwag o kategoriach interpretacyjnych filozofii nowożytnej

Piotr Szałek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.012

Abstrakt


W niniejszym artykule rozważam zagadnienie interpretacji filozofii siedemnastowiecznej   i osiemnastowiecznej za pomocą opozycyjnych kategorii racjonalizmu   i empiryzmu. Za Knudem Haakonssenem wskazuję na kryterium tego   podziału i jego genezę w kontekście formowania się tzw. filozoficznej (problemowej)   historii filozofii w wieku dziewiętnastym. Następnie analizuję ograniczenia   tych kategorii interpretacyjnych i proponuję ich możliwe uzupełnienie   za pomocą charakterystyki filozofii siedemnastowiecznej i osiemnastowiecznej   w kategoriach typów idealnych (w sensie Weberowskim) uwzględniających trzy   płaszczyzny ówczesnego dyskursu filozoficznego: ontologiczną, epistemologiczną   i lingwistyczną.  


Słowa kluczowe


filozofia nowożytna; metodologia historii filozofii; racjonalizm; empiryzm; Max Weber; teoria typów idealnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fisher Kuno, Geschichte der neuern Philosophie, t. 1–6, Stuttgart-Mannheim-Heidelberg: Bassermann 1854–77.

Haakonssen Knud, The History of Eighteenth-Century Philosophy: History or Philosophy?, w: The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy, t. 1, Cambridge: Cambridge University Press 2006, s. 3–25.

Hill James, The Synthesis of Empiricism and Innatism in Berkeley’s Doctrine of Notions, „Berkeley Studies” 21(2010), s. 315.

Janowski Zbigniew, Teodycea Kartezjańska, Arcana, Kraków 1998.

Kołakowski Leszek, Jednostka i nieskończoność: wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, PWN, Warszawa 1958.

Stewart Dugald, Histoire Abrégée des sciences metaphysiques, morales et politiques depuis la renaissance des letters, t. 1–3, trad. J.A. Buchon, Paris: Levrault 1820.

Swieżawski Stefan, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa: PWN 1966.

Ueberweg, Friedrich, Grundriss der Geschichte der Philosophie, t. 1–3, Berlin: Mittler 1863–1866.

Weber Max, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen: J.C.B. Mohr 1922.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism