Quality in Sport

Quality in Sport

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do przesyłania autorskich artykułów do kwartalnika QUALITY IN SPORT (numer e-ISSN 2450-3118) - periodyku o tematyce zarządzania w sporcie. Czasopismo zostało stworzone na kanwie corocznej Konferencji Naukowej JAKOŚĆ W SPORCIE, organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Pedagogicznych) oraz Katedrę Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, gdzie filarem każdego artykułu jest sport oraz sposoby osiągania w nim jakości. W związku z tym, że założycielami czasopisma jest środowisko naukowców reprezentujące nauki ekonomiczne, nurtem przewodnim artykułów jest zarządzanie i ekonomia. Wiedząc jednak, że osiąganie jakości w sporcie zależy także od badań w innych dziedzinach, Komitet Naukowy, zaprasza również do pisania w zakresie prawa, medycyny, jak również pedagogiki i psychologii. 

Z wyrazami szacunku,
Rada Naukowa Quality in Sport


Numer DOI: 10.12775/QSPartnerzy platformy czasopism