Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 2, No 2 (2016) Pojęcie wynagrodzenia za pracę w Kodeksie pracy Abstrakt  PDF
MARIUSZ LISKOWSKI
 
Vol 2, No 1 (2016) Wynagrodzenie dla zatrudnionych odbywających karę pozbawienia wolności Abstrakt  PDF
MARIOLA JAKUBOWSKA
 
Vol 3, No 1 (2017) Glosa do wyroku ETS z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie C-157/15 Abstrakt  PDF
Alicja Szczypka
 
Vol 1, No 1 (2015) Niezdolność do pracy z powodu choroby jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Abstrakt  PDF
KATARZYNA BEKIER
 
Vol 5, No 1 (2020) Skutki prawne naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości Abstrakt  PDF
Michał Kołbuc
 
Vol 4, No 1-2 (2019) Wynagrodzenie skazanych za pracę wykonywaną w okresie odbywania kary pozbawienia wolności Abstrakt  PDF
Anna Lamtych
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism