Autor - szczegóły

Fiktus, Paweł, Uniwersytet Wrocławski, Polska

  • No 15 (2017) - Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku
    Prawno-społeczna pozycja felczera w Polsce w latach 1945–1989
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism